Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Utrecht - dinsdag 27 september 2022

De Werkgroep Wageningen Alumnikring Utrecht organiseert in samenwerking met het Alumnibureau WUR twee keer per jaar een alumnibijeenkomst in de regio. Op dinsdag 27 september 2022 wordt de volgende bijeenkomst gehouden voor Wageningse alumni.

Organisator Alumni
Datum

di 27 september 2022 17:30 tot 21:30

Locatie Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML in Baarn

Thema: Wat is natuur? En hoe kunnen we deze verder versterken?

Nederland mag zich prijzen met een aantal hele mooie natuurgebieden. In totaal kent ons land 162 zogenaamde Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen en dit is hard nodig. We hebben namelijk te maken met een sterke ecologische achteruitgang van plant- en dierensoorten. Sneller dan ooit te voren.

Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol en is beheerder van 130 Natura 2000 gebieden. Doel van het beheer is o.a. de verdere verdwijning van soorten te verkleinen en de unieke ecosystemen beter te beschermen. Maar de natuur staat onder druk door klimaatverandering (o.a. langdurige droogte) en ook door stikstof uitstoot. Met de huidige stikstofcrisis is een 'tegenstelling' ontstaan tussen natuur en landbouw. Dit zorgt voor een verhitte situatie. Hoe hiermee om te gaan? Wat verstaan we onder natuur eigenlijk? Hoe kunnen we deze nog beter beschermen? Wat is de huidige stand van de biodiversiteit? Op deze en andere vragen gaan we in gesprek met sprekers van WUR en van Staatbosbeheer.

Het programma voor deze dag is hieronder te vinden.

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk in verband met het bereiken van het maximale aantal deelnemers. Mail naar alumni@wur.nl om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Programma

17.30 Ontvangst met koffie en thee

18.00 Opening door WUR, Alumni werkgroep regiokring Utrecht en directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen

18.10 Harrie Hekhuis, Programmadirecteur Bos & Klimaat, Staatsbosbeheer

19.00 Eenvoudige maaltijd

19.30 Anne van Doorn, Projectleider en Programmacoordinator
Biodiversiteit in de Landbouw

20.15 Afsluitende algemene discussie

20.30 Drankje en napraten

21.30 Einde programma

Aanmelden

Na aanmelding ontvangen deelnemers enkele dagen voor de bijeenkomst een bevestiging van hun deelname en een definitief programma van de bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Let op: het maximale aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is inmiddels bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk. Mail naar alumni@wur.nl om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Praktische informatie

Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML in Baarn. Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.