Promotie

Wat beïnvloedt nestgedrag van vleeskuikenouderdieren? De rol van motivatie, fysieke bekwaamheid en sociale gelegenheid

Samenvatting:

Vleeskuikenouderdieren worden net zoals leghennen gehouden voor de productie van eieren, maar ze zijn geselecteerd voor de snelle groei van de kuikens. Deze selectie heeft hun fysiologie beïnvloed, maar hun gedrag lijkt ook veranderd. Vleeskuikenouderdieren leggen relatief meer eieren buiten het nest (zogenaamde grondeieren), wat een teken is van verminderd welzijn en een financiële kostenpost is voor de boer. Uit ons onderzoek blijkt dat de hennen de voorkeur hebben om hun ei in een houten nest te leggen in plaats van een plastic nest. Hoewel de hennen steeds ernstigere ontstekingen van de voetzolen kregen met de leeftijd, leek dit hen niet te belemmeren in hun gang naar het nest. We hebben geobserveerd dat sommige genetische lijnen overmatig gezamenlijk nesten, wat de kans om het nest te bezoeken verhindert en daarmee het percentage grondeieren verhoogt. De hanen beïnvloeden het ruimtelijk gedrag van de hennen, maar hun exacte rol in nestgedrag is nog onbekend.