Over SWU Thymos

SWU Thymos is de sportstichting van Wageningen Universiteit en treedt op als belangenbehartiger van alle sportende studenten. Het doel van de stichting is zoveel mogelijk studenten aan te zetten tot sporten en bewegen; dit gebeurt onder andere door het overkoepelen van alle studentensportverenigingen en de organisatie van diverse evenementen.

Het begrip Thymos komt uit het oude Griekenland. Plato gebruikte het voor het eerst toen hij filosofeerde over de rol van sport in de samenleving. Het betekent dan ook 'verrijking van de energie van de ziel door lichamelijke beweging'. De doelstelling van SWU Thymos, zoals die in onze statuten staat beschreven, is dan ook het stimuleren van sport en bewegen voor alle studentsportrechtenhouders. SWU Thymos probeert deze te bewerkstelligen door op te treden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle sportende studenten in Wageningen.

Student Sports Council

Het Bestuur maakt deel uit van de Student Sports Council (SSC) van SWU Thymos. De SSC bestaat uit het Bestuur en alle studentensportverenigingen. De SSC wordt geadviseerd door het College van Advies, dat bestaat uit oud Bestuurs-leden. De penningmeester wordt geadviseerd door een kascontrolecommissie (kcc), dat uit oud penningmeesters van Thymos bestaat.

College van Advies

Het College van Advies (CvA) is het adviesorgaan van SWU Thymos. Het bestaat uit oud-bestuursleden van Thymos en zij geven advies over allerlei zaken. Het SWU Thymos-bestuur en het CvA komen een aantal keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken binnen het bestuur te bespreken.

Het CvA bestaat uit: Dewi Spenrath, Wike Wesseler, Eline Koetsier, Anne Walters, Sifre van Teeffelen, Janiek van de Rijdt, Brenda Langevoort, Maarten Braakhuis en Abel Drost

Bestuur van SWU Thymos '22/'23

v.l.n.r.: Floor Venemans, Kjell Tolsma, Marrit Bosch
v.l.n.r.: Floor Venemans, Kjell Tolsma, Marrit Bosch