Studentenverhaal

Anna | Future Planet Studies --> Urban Environmental Management

Student Urban Environmental Management
Vooropleiding: Future Planet Studies, Universiteit van Amsterdam

In Wageningen is veel persoonlijke aandacht voor het ontwikkelen van academische en professionele vaardigheden.
Anna, Studente Urban Environmental Management

Keuze voor Urban Environmental Management
Tijdens mijn bachelor richtte ik me al op milieuvraagstukken in de stedelijke omgeving en leerde ik over klimaatverandering en de druk op voedsel, water en energievoorziening. Urban Environmental Management is een logisch vervolg daarop, omdat de master oplossingsgericht op deze onderwerpen ingaat. Ik wilde meer weten over de (nieuwe) technologieën die de mensen in de stad van energie, water en voedsel voorzien. In mijn specialisatie Urban Environmental Technology and Management kon dat. In Wageningen is veel persoonlijke aandacht voor het ontwikkelen van academische en professionele vaardigheden. In het eerste jaar doe je met een groep andere studenten een opdracht voor een externe opdrachtgever en in het tweede jaar is er een stage.

Ervaringen met Urban Environmental Management
De master Urban Environmental Management sluit goed aan op mijn vooropleiding; dezelfde onderwerpen komen aan bod. Wat de master toevoegt is meer diepgang en kennis over de technologische oplossingen. Er zijn in Wageningen en ook in mijn master veel internationale studenten. Het is interessant om samen te werken met studenten met verschillende achtergrond!

Terug naar Van UvA Bèta-gamma of Future Planet Studies naar Wageningen