Master Urban Environmental Management

De Engelstalige master Urban Environmental Management is gericht op het analyseren en oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken in steden. Wereldwijd neemt de verstedelijking toe. Momenteel woont al de helft van de wereldbevolking in steden, en naar verwachting zal dat binnen twintig jaar meer dan 60 procent zijn. Deze ontwikkeling vraagt om het beheersen van de milieu-impact van de verstedelijking, zoals de groei in verkeer, toenemende afvalemissies, aantasting van lucht- en waterkwaliteit en stijging van energie- en grondstoffengebruik. Volgens de Verenigde Naties behoren verbetering en duurzaam beheer van het stedelijke milieu tot de grootste uitdagingen van deze eeuw. Bij de master verwerf je inzicht en kennis over visies, concepten en middelen die nodig zijn voor het management van het stedelijk milieu. Zo lever je een positieve bijdrage aan het stedelijk milieu en de volksgezondheid wereldwijd.

Master Urban Environmental Management

Waarom deze opleiding?

  • Werken aan duurzaam milieumanagement in stedelijke gebieden wereldwijd
  • Goede voorbereiding op een internationale carrière
  • Acht richtingen waarmee je jouw studieprogramma kunt personaliseren

Bekijk het volledige programma op de Engelse pagina

Studieprogramma

De tweejarige opleiding Urban Environmental Management is een interdisciplinaire studie waarin vier essentiële perspectieven op het stedelijk milieu samenkomen: milieukwaliteit en gezondheid, milieutechnologie, ruimtelijke planning en bestuur. Je leert bijvoorbeeld over het circulair stedelijk metabolisme aan de hand van concepten zoals Biomimicry, Cradle-to-cradle, Industrial Ecology en Urban Harvest. Naast het leren van de theorie, ontwikkel je met groepswerk, simulatieoefeningen, veldwerk en individuele onderzoeksprojecten een cross-disciplinaire kijk op de wereld en een kritische denkwijze. Ook doe je analytische en probleemoplossende vaardigheden op, en ontwikkel je je daadkracht. De kennis, denkwijzen en vaardigheden samen helpen je om een bijdrage te leveren aan het stedelijk milieumanagement.

Het studieprogramma van de master Urban Environmental Management begint met een reeks verplichte gemeenschappelijke vakken, beperkte-keuzevakken en vrije-keuzevakken. Een aantal verplichte en beperkte-keuzevakken zijn specifiek voor de master Urban Environmental Management, andere vakken maken deel uit van de door jouw gekozen thesis track. In het tweede jaar doe je in je stage praktische ervaring op in een land en organisatie naar keuze. Verder voer je in dat jaar het kernonderdeel van de master uit, een individueel afstudeeronderzoek (thesis) bij een van de betrokken leerstoelgroepen van Wageningen University & Research. In het overzicht van Studieprogramma kun je per studiejaar bekijken wat je te wachten staat. Of Vergelijk de opleiding met verwanten opleidingen.

Specialisaties

Bij het inrichten van het studieprogramma van de opleiding Urban Environmental Management heb je veel keuzevrijheid. Zo kun je kiezen uit uiteenlopende thesis tracks:

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de master Urban Environmental Management moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen, zoals een BSc-diploma in een relevant vakgebied met een Grade Point Average (GPA) van ten minste 70 procent en goede vaardigheden in de Engelse taal. De toelatingscommissie bekijkt elke aanmelding. Wanneer je niet zeker weet of je toelaatbaar bent, kun je contact opnemen met de studieadviseur. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen en de inschrijfprocedure vind je op de pagina Toelating & inschrijving.

Studenten vertellen

Wil je meer weten over deze master? Lees dan de Studenten verhalen waar ze hun ervaring en mening met ons delen.

Na je studie

Met een mastergraad in het stedelijk milieubeheer ben je klaar voor een loopbaan in het onderzoek (bijvoorbeeld PhD), of buiten de universiteit als manager, beleidsmaker, planner of adviseur. Alumni van deze master zijn werkzaam bij bijvoorbeeld nutsbedrijven, overheden, de maakindustrie en adviesbureau’s.

Op de Epagina Na de opleiding vertellen alumni over hun werk.