Testimonial

Armoede aanpakken heeft voedselsysteembenadering nodig

"Doorgaan op de oude manier kan niet langer. Om bij te dragen aan een inkomen waarvan de boeren in ontwikkelingslanden van wie wij onze grondstoffen krijgen kunnen rondkomen, moeten we armoede bekijken op systeemniveau. Onze bedrijfstak moet beter begrijpen welke rol wij spelen om te zorgen dat de onderdelen van het voedselsysteem minder kwetsbaar worden,” stelt Heather Pfahl van Mars Incorporated in een gesprek over onderzoek van Wageningen University & Research in samenwerking met Mars en andere partners in het Farmer Income Lab.

Heather Pfahl
Het werk van WUR was de basis. Het diende als springplank voor onze toekomstige strategie.
Heather Pfahl

Armoede onder boeren is een probleem voor de hele landbouwsector en vormt een ernstige bedreiging voor de veerkracht en de groei van bedrijven op de lange termijn. Om het probleem van het inkomen van kleine boeren aan te pakken, heeft Mars Incorporated samen met Wageningen University & Research (WUR), Oxfam en Dalberg Advisors het Farmer Income Lab opgericht.

Geslaagde initiatieven

Het doel van de ‘denk-doe-tank’ is onderzoeken met welke maatregelen bedrijven zoals Mars kleine boeren in wereldwijde toeleveringsketens effectief kunnen helpen om hun inkomen aanzienlijk te verhogen. In het Farmer Income Lab komen bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om iets te doen voor inkomensverhoging van boeren die diverse grondstoffen produceren, zoals cacao.

In het onderzoek heeft WUR negentien bestaande geslaagde initiatieven geanalyseerd, zodat de succesfactoren daaruit gebruikt kunnen worden om nog meer levensvatbare voedselsysteemoplossingen op te zetten. Het Farmer Income Lab organiseerde workshops waarin de kennis uit het Wageningse onderzoek is besproken door inkoopteams op het hoogste niveau van het bedrijf en door andere stakeholders.

Boeren als onderdeel van het voedselsysteem

“Uit de opgedane kennis kunnen we concluderen dat het bedrijfsleven niet moet kijken naar op zichzelf staande oplossingen. Er is geen panacee om de armoede in de mondiale toeleveringsketens radicaal te verminderen. We werken binnen een voedselsysteem, dus als je één ding doet, kan dat een onbedoelde hefboomwerking hebben op andere gebieden, bijvoorbeeld kinderarbeid. We hebben behoefte aan een pakket met interventies op maat, waarmee de risico’s worden verminderd en het inkomen van boerenfamilies aanzienlijk toeneemt,” vertelt Heather Pfahl van Mars Incorporated.

“Strategieën om inkomens te verbeteren moeten gebaseerd zijn op de lokale context en wat de boeren nodig hebben. Bedrijven als Mars kunnen hun inkoopkracht en schaal inzetten om effectieve samenwerkingsverbanden op te bouwen waardoor boerenfamilies goed kunnen rondkomen.” Het is belangrijk de boer te zien als onderdeel van de bredere plattelandseconomie en het voedselsysteem. Zo kunnen boeren hun inkomen verhogen door diversificatie van hun productie en verbouwen van andere gewassen voor de binnenlandse markt, naast exportgewassen zoals cacao. “Ook Mars kan hierin een rol spelen, door het versterken van de bedrijfsvoering van de boeren en het verbinden van de boeren met de lokale markten.”

Voedselsysteembenadering

Met de voedselsysteembenadering werkt Wageningen University & Research aan voedselsystemen die klaar zijn voor de toekomst. We hebben een aantal wetenschappelijk onderbouwde instrumenten en methodes om de complexe wereld van voedselsystemen te vertalen naar praktische en concrete actieplannen voor overheden, investeerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De WUR-voedselsysteembenadering beslaat alle aspecten van het voedselsysteem: voldoende voedsel voor iedereen, leveren van gezond eten, eerlijke verdeling van kosten en inkomsten, duurzaamheid en behoud van de biodiversiteit. Het onderzoek met Mars Inc is gericht op een eerlijke verdeling van kosten en inkomsten binnen het voedselsysteem.

‘Verschuif de verdeling van voordelen en risico’s’

Heather Pfahl is Global Socioeconomic Sustainability Lead bij Mars Incorporated. Ze staat aan het hoofd van het inkomenswerk bij het bedrijf, met specifieke aandacht voor wereldwijde waardeketens. Pfahl begeleidt de bedrijfsonderdelen van Mars bij de ontwikkeling van duurzame bevoorradingsstrategieën waarmee risico’s worden teruggedrongen, veerkracht wordt opgebouwd en daadwerkelijk wordt bijgedragen aan een beter inkomen voor kleinschalige boerenfamilies.

“Het is enorm belangrijk dat de boeren centraal staan bij elke duurzame inkoopstrategie en dat we fundamentele veranderingen doorvoeren in de manier waarop de voordelen en risico’s worden verdeeld in de waardeketen. Dat kunnen we niet allemaal alleen doen,” aldus Pfahl. “Om deze gedurfde ambitie waar te maken, moeten we samenwerken met andere bedrijven, de agribusiness, de financiële sector, leveranciers, overheden en de maatschappij.”

Onderzoek als katalysator

“Het werk van WUR was de basis. Het diende als springplank voor onze toekomstige strategie. De opgedane kennis fungeerde als katalysator voor ons,” aldus Pfahl. “Dit jaar gaat het Farmer Income Lab snellere actie in de toeleveringsketens van onze partners realiseren via onze zogeheten Lighthouse programma’s. Bij deze sourcingprogramma’s wordt kennis uit het onderzoek van WUR, Oxfam en Dalberg geïntegreerd om de huidige kloof te overbruggen.”

WUR is volgens Pfahl een deskundige en onafhankelijke instelling. Ze is goed te spreken over de toegepaste kennis van het Wageningen Centre for Development Innovation, dat met name actief is in lage- en middeninkomenslanden. Pfahl licht toe: “Met het werk van WUR hebben we onze aanpak van armoedebestrijding kunnen herformuleren van interventies uit één bron naar inzicht in de rol die wij spelen binnen het hele voedselsysteem. Hierdoor kunnen we samen met andere partners het inkomen van boeren daadwerkelijk verbeteren.”