Klantverhaal

Detectie voor gezond teeltmateriaal van groenten, bloemen en bomen

De mensen van keuringsdienst Naktuinbouw en Wageningen University & Research onderzoeken samen plagen en plantenziekten. Michel Ebskamp, manager Research & Development bij Naktuinbouw, zet zich in voor gezond teeltmateriaal van groenten, bloemen en bomen.

De kruisbestuiving maakt onze samenwerking tot een succes
Michel Ebskamp, R&D Manager bij Naktuinbouw

Gezond teeltmateriaal is de basis voor gezonde groenten, bloemen en bomen. Naktuinbouw houdt in Nederland toezicht bij zo’n 3.500 bedrijven op de kwaliteit van teeltmateriaal van groenten, bloemen en bomen volgens Nederlandse en Europese wetgeving en onderzoekt dit waar nodig in haar laboratoria.

"Onze kracht ligt bij de vertaling van fundamenteel onderzoek naar de dagelijkse praktijk. We hebben direct contact met ondernemers. De experts van Wageningen University & Research komen met de nieuwste technieken en wij vragen ons dan telkens af wat deze betekenen voor de praktijk en hoe ze ingezet kunnen worden.", aldus Ebskamp.

Ondernemers actief betrokken

3-1000.jpg

“De communicatie met de onderzoekers van Wageningen University & Research loopt vlot. Wij horen in een vroeg stadium al van de nieuwste ontwikkelingen en technieken. We werken vaak in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS) in het kader van de topsectoren. Dat loopt via een formele procedure met duidelijke regels. Toen deze projecten net door de overheid opgezet werden, was het nog zoeken naar vorm en structuur. Dat is nu wel anders. Ook voor ondernemers is het gemakkelijker dan vroeger om in dit soort projecten te stappen. Ondernemers worden actief betrokken bij voorlichtingsdagen, er wordt gecommuniceerd met de buitenwereld en we slaan een brug naar de praktijk. Er is bewustzijn bij onderzoekers dat een PPS impact heeft op de buitenwereld en dat is een positieve zaak.”

Een gezonde start

“Het begint in ons werk allemaal met diagnostiek. Hebben we te maken met gezond zaaizaad en plantgoed?.“ Er zijn verschillende technieken om ziektes op te sporen. De afgelopen jaren hebben de mensen van business unit Biointeracties & Plantgezondheid van Wageningen University & Research, en Naktuinbouw gewerkt met nieuwe methodes zoals Next Generation Sequencing; een techniek waarmee je in één klap miljoenen bouwstenen van DNA kan vaststellen en analyseren.

13-1000.jpg

“Een veredelaar wil meer zekerheid dat zijn nieuwe orchideeën materiaal uit het buitenland vrij is van bekende en onbekende virussen. Dat kunnen we nu onderzoeken. Maar ook als een ondernemer last heeft van een onbekende ziekte kunnen we deze techniek inzetten. Uiteraard wil de ondernemer dan zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen. Bepaald monstermateriaal hebben we daarom ingebracht in een project en zijn we met de nieuwste sequencingtechnieken gaan onderzoeken. Op deze manier hebben we nieuwe virussen gevonden in Mandevilla, Begonia en andere soorten. De resultaten leiden tot verder onderzoek en werden gebruikt  zodat we nieuwe toetsen konden ontwikkelen. Soms bleek dat juist een combinatie van virussen de plant ziek maakt.“

“Wij kijken vooral  naar de toepassing van een techniek. Heeft een ondernemer de nieuwste techniek echt nodig bij het oplossen van zijn problemen en is hij bereid om daarin te investeren? Wageningen University & Research heeft meer een wetenschappelijke benadering. Natuurlijk wordt ook er gedacht aan de toepassing maar dat is vaak pas in tweede instantie. Onze samenwerking is echt een kruisbestuiving en dat maakt het tot een succes. “

We doen mee op wereldschaal en dat maakt me trots
Michel Ebskamp, Research & Development manager

Trots

“Recent was er een workshop van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Keuringsdiensten, NVWA en Wageningen University & Research hebben toen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de discussie over bijvoorbeeld Next Generation Sequencing waarmee je veel virussen in korte tijd kunt opsporen.

Maar niet alles wat je vindt, is direct een probleem. Een virus dat incompleet is kan geen schade aan richten bijvoorbeeld, terwijl je het erfelijke materiaal van het virus met de analyse wél in je monster terugvindt. Die nuance hebben we toen kunnen schetsen. Zo’n nuance kan eraan bijdragen dat overheden kunnen vaststellen dat er geen risico is en daarom  plantmateriaal toestaan in plaats van dat ze een importverbod instellen. Voor het bedrijfsleven en de markt is dat essentieel. We hebben onszelf tijdens deze belangrijke bijeenkomst echt op de kaart gezet. We worden serieus genomen, we doen mee en zijn betrokken op wereldschaal. Dat geeft een boost en maakt me trots,” aldus Ebskamp.

Michel Ebskamp - Naktuinbouw
Manager Research & Development
m.ebskamp@naktuinbouw.nl