Versterk de positie van excellente vrouwelijke promovendi met het Storm-van der Chijs Fonds

Het Storm-van der Chijs Fonds heeft als doel het stimuleren en steunen van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) in hun werk en loopbaan.

Wat is de impact van uw gift?

Om de twee jaar worden er max. drie stipendia uitgereikt van ieder €1.500 aan veelbelovende vrouwelijke WUR-promovendi. Het fonds kan dit onder andere dankzij de giften van donateurs zoals u.

De stipendia van het Storm-van der Chijs Fonds versterken de positie van vrouwen in de wetenschap. Voor de winnaressen bevorderen ze de internationale oriëntatie vanaf de allereerste schreden van getalenteerde vrouwen op de wetenschappelijke ladder.

Jurering vindt plaats door het College voor Promoties.

Informatie voor aanvragers

Waar kunnen de stipendia voor worden gebruikt?

Het Storm-van der Chijs Fonds reikt stipendia uit voor:

 • een werkbezoek aan één of meerdere wetenschappelijke instellingen in het buitenland, en/of
 • deelname aan een internationale conferentie gericht op het eigen vakgebied.

Internationale uitwisseling en samenwerking staan hierbij centraal.

Voorafgaand aan de uitreiking van de stipendia is er een belangwekkende activiteit of geeft een prominente vrouwelijke wetenschapper uit binnen- of buitenland de ‘Storm-van der Chijs lezing’, met betrekking tot gender- en vrouwenvraagstukken in de landbouw-, voedsel- en milieuwetenschappen en/of praktijk.

Stipendia 2022

Barbara Terlouw (links) en Katherine Barragán-Fonseca met hun awards
Barbara Terlouw (links) en Katherine Barragán-Fonseca met hun awards

Twee zeer getalenteerde vrouwelijke promovendi van Wageningen University (WU), Katherine Barragán-Fonseca en Barbara Terlouw, ontvingen op 24 februari een Storm-van der Chijs Stipendium uit handen van rector magnificus Prof.dr.ir. Arthur Mol en de Storm-van der Chijs Fonds voorzitter dr. Margreet van der Burg.

Katherine Barragán-Fonseca

Katherine Barragán-Fonseca uit Colombia werd geprezen om haar sterke interdisciplinaire aanpak (microbiologie, agronomie, planten- en insectenbiologie, ecologie en sociologie). De jury was onder de indruk van de integratie van haar natuurwetenschappelijke werk in de complexe sociale context van Colombia, om daarmee ecologisch en sociaal bij te dragen aan zowel ‘zero honger’ als de circulaire economie.Katherine bestudeert hoe een bijproduct van de teelt van insecten als voedsel en voer kan worden aangewend als bodemverbeteraar ten gunste van de groei en weerbaarheid van gewassen. Hiermee wil ze kleine boeren steunen, met name ook ex-strijders in Colombia. Als zij een bestaan kunnen opbouwen met insecten en deze bijproductie, draagt dat bij aan de vrede. Katherine is genomineerd door haar promotor Prof.dr. Marcel Dicke, Entomologie.

Barbara Terlouw

Barbara Terlouw werd gefeliciteerd met de uitstekende kwaliteit van haar werk, met als voorbeeld haar publicatie in Nature Reviews Microbiology. De juryleden spraken hun waardering uit voor de wijze waarop zij internationaal netwerkt en haar visie ontwikkelt op de bioinformatica. Ze vonden het uitzonderlijk hoe zij zich in haar onderzoek engageert met het verbinden en uitbreiden van verschillende onderzoeksvelden (computerwetenschap, organische scheikunde en microbiologie) en zij zeer complexe wetenschap als een uitstekende communicator op een begrijpelijke en pakkende wijze kan uitleggen. Barbara is genomineerd door haar promotor Prof. dr.ir. Dick de Ridder, Bioinformatica.

Gender+-SMART Awards

De uitreiking viel samen met die van de Gender+-SMART Awards aan het einde van de workshop ‘Advancing Gender+ Talent: Finding Answers and Recommendations Together’ die online werd gehouden.

Stipendia 2019

DSC00941-2.jpg

De winnaressen van de Storm-van der Chijs Stipendia 2019: vlnr: Lucie Sovová, Eva Johan (het award certificaat werd in ontvangst genomen door haar supervisor, Dr Hanna Schebesta, en Julia Krug.

Alleen in Engels:
Three most talented female WUR PhD candidates Eva Johan, Lucie Sovová and Julia Krug, all international PhD candidates, were awarded on 29 October 2019. After a short introduction on the Storm-van der Chijs Fund by chair Dr Margreet van der Burg, it was Prof dr ir Arnold Bregt as head of the jury who handed over the Storm-van der Chijs Awards.

This year one stipend of 1,500 euro and two honourable distinctions of 500 euro were awarded to encourage them to pursue an academic career. These can be used for further international profiling by a visit to an academic conference or institute abroad until one year after graduation.

Eva Johan from Indonesia won the stipend for her innovative research approach to support the process of Halal regulation and harmonisation in food trade within WTO compliance. The project takes up profound issues of its global dimension, notably at the intersection of public morality, religion and trade. Since Eva was in Indonesia, we called briefly and showed a video message about her research. The award certificate was handed over to her daily supervisor, Dr Hanna Schebesta, and responsible promotor Prof.dr. Josephine van Zeben, who just started as chairholder at the WUR Law Group (LAW-SSG).

Lucie Sovová from Çzech Republic won as first a Honourable Distinction. Co-promotor Esther Veen of Rural Sociology (RSO-SSG) was present to also represent promotor Prof.dr.ir Han Wiskerke who is on sabbatical leave. Lucie in her research bridges urban gardening and alternative food networks. In her work on Central and Eastern Europe, she questions framing informal food economies as remnants of the socialist era. She shows how they are not necessarily “inferior” to, but merely coexisting and interacting with their market-based counterparts. Next to her academic work she is in many ways involved and contributing to NGOs in this field.

Julia Krug from Germany also received a Honourable Distinction in presence of her promotor and nominator Prof.dr. Aldrik Velders of the Laboratory of BioNanoTechnology (BNT-ATFS). Her research concerns the exploration and exploitation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) for which she combines physics, chemistry, biology and medicine in an interdisciplinary perspective and checks its usefulness for areas from food analysis to waste-water treatment, and from plant-root development to neuroscience. She also worked with artists to explore expressions of MRI. Julia is portrayed as multi-talented, engaged, and always stimulating broader discussions on culture, music and politics while fostering an open multicultural and respectful atmosphere.

The awarding was combined with a thematic afternoon ‘From WUR gender analysis to WUR Gender-SMART Plan’ of the EU Gender-SMART project. In presence of the WUR Gender SMART Steering Group, chaired by Arnold Bregt, we assessed the gap between the current and desirable gender WUR focus on various domains detected by the gender analysis, and identified solution areas to encountered issues in these domains. Next step is to build on the various input we collected and sketch a draft WUR Gender-SMART Plan in contours and activities to be presented for implementation for the upcoming three years

Contact: Margreet van der Burg, chair Storm-van der Chijs Fund, and daily WUR Gender-SMART projectleader, Margreet.vanderBurg@wur.nl

Stipendia 2017

De winnaressen van de Storm-van der Chijs Stipendia 2017. Vlnr. met certificaat: Lies Zandberg, Chantal Vogels en co-promotor Marielos Peña Claros als plaatsvervanger voor Carolina Levis
De winnaressen van de Storm-van der Chijs Stipendia 2017. Vlnr. met certificaat: Lies Zandberg, Chantal Vogels en co-promotor Marielos Peña Claros als plaatsvervanger voor Carolina Levis

Drie zeer getalenteerde vrouwelijke PhD kandidaten van WUR zijn bekroond met het Storm-van der Chijs stipendium. Rector magnificus prof. Arthur Mol overhandigde deze persoonlijk aan Lies Zandberg, Chantal Vogels en Carolina Levis. De tweejaarlijkse uitreiking op 23 mei 2017 volgde na de bespreking van het 2017 Storm-van der Chijs thema ‘Towards an inclusive and gender responsive WUR’

De juryvoorzitter uit het College van Promoties, prof.dr. ir. Niels Anten, benadrukte de kwaliteit van alle 17 kandidaten die door hun hoogleraar werden genomineerd. Hij sprak ook namens beide andere juryleden prof.dr.ir. Tiny van Boekel en prof.dr.ir Erwin Bulte. Elk stipendium bedraagt €1.500 en is te besteden aan een bezoek aan een internationaal congres of instituut. De certificaten werden feestelijk overhandigd door rector magnificus Arthur Mol.

Lies Zandberg won een stipendium voor haar onderzoek over partnerkeuze bij vogels in het wild. Haar promotor is prof.dr. Marc Naguib (Gedragsecologie). In Lies Zandberg haar werk zag de jury de criteria voor het Storm-van der Chijs stipendium het best terugkomen: rijk aan initiatief, interdisciplinariteit, internationale inbedding en verbinding tussen wetenschap en samenleving.

Carolina Levis uit Brazilië, aanwezig via skype, ontving een stipendium omdat ze op een gedeelde 2e plaats eindigde. Haar promotor is prof.dr. Frans Bongers (Bosecologie en -management). Carolina bestudeert de relatie tussen menselijk handelen in het verleden en de veranderingen in het oerwoud aan de Amazone.

Chantal Vogels werd bekroond met het andere stipendium voor de gedeelde 2e plaats. Haar promotor is Prof.dr. Marcel Dicke (Entomologie). Chantal onderzoekt hoe milieu, gedrags- en genetische aspecten van de Europese Culex muggen de transmissie van West Nijl virus beïnvloeden.

De uitreiking volgde na een inspirerende discussie over de verdere bevordering van vrouwen in de wetenschap op weg naar een inclusieve en gender toegesneden WUR. Na korte introducties van prof.dr Carolyn Sachs (Pennstate University, USA) via Skype, dr. Margreet van der Burg (Gender studies WUR en voorzitter van het Storm-van der Chijs Fonds), en Alet Leemans (projectmanager WUR Gender Actie Plan), werd de discussie geopend. Drie panelleden dr Bram de Vos (directeur ESG-WUR), Rhiannon Pyburn (CGIAR Gender Platform & Gender specialist KIT), en dr Gemma van der Haar (Sociologie van Ontwikkeling en Verandering-WUR), enthousiasmeerden het publiek om deel te nemen. Conclusie is dat de organisatie op HRM-gebied goede stappen voorwaarts maakt. Maar monitoring en verdere actie blijven nodig. Capacity building en integratie van gender & diversitycompetentie en -analyse in WUR onderzoek en onderwijs beantwoorden duidelijk aan een enorme vraag bij landbouwgerelateerde organisaties (zoals CGIAR), maar kunnen ook studenten ondersteunen bij het voor hen inrichten van gender toegesneden leef/werkomstandigheden en leef/werkinvulling in hun toekomstig (beroeps)leven. Veel kansen bleken voor het oprapen om met gezamenlijke inspanning WUR’s reputatie en internationale profiel hierin te vergroten.

Stipendia 2015

De winnaars van de Storm-van der Chijs Stipendia met juryvoorzitter 2015. Van links naar rechts: Hannah van Zanten, Ingrid van de Leemput, juryvoorzitter Anke Niehof and twee collega’s van Maryna Strokal (vanwege bezoek aan een conferentie in de VS) (Foto: Marion Kemperman).
De winnaars van de Storm-van der Chijs Stipendia met juryvoorzitter 2015. Van links naar rechts: Hannah van Zanten, Ingrid van de Leemput, juryvoorzitter Anke Niehof and twee collega’s van Maryna Strokal (vanwege bezoek aan een conferentie in de VS) (Foto: Marion Kemperman).

De stipendia 2015 zijn uitgereikt aan de drie vrouwelijke WUR promovendi Ingrid van de Leemput en Hannah van Zanten, beide uit Nederland, en Maryna Strokal uit Oekraïne. De winnaars zijn door een jury van leden van het College van Promoties gekozen uit zestien kandidaten uit zes landen. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 16 oktober in Impulse op Wageningen Campus.

Onderzoeker van tipping points, Ingrid van de Leemput, PhD student van Prof. Imke de Boer (Dierlijke Productiesystemen) werd als beste geselecteerd. Zij bestudeert de microbiële stikstofkringloop binnen de aquatische ecologie. Haar onderzoek kan worden gebruikt om uiteenlopende fenomenen als de levensvatbaarheid van koraalrif en psychiatrische stoornissen te voorspellen. Haar werk is ontegenzeggelijk interdisciplinair en legt een expliciete link tussen wetenschap en samenleving.

Maryna Strokal, PhD student van Prof. Carolien Kroeze van Milieusysteemanalyse, ontvangt het stipendium voor haar bijdrage aan het verduurzamen van de landbouw door nutriëntenverliezen te verminderen. Ze her-ontwierp een model om de watervervuiling in China te voorspellen door te kijken naar menselijke activiteiten op het land en in de stroomgebieden (the Global Nutrient Export from WaterSheds model).

Het onderzoek van Hannah van Zanten, PhD student van Prof. Marten Scheffer van Aquatische Ecologie, overbrugt de grenzen tussen dier-, plant- en milieuwetenschappen. Zij doorbreekt de food-feed concurrentie door mogelijkheden te onderzoeken om veevoer te maken met afval-gevoerde insecten.

Stipendia 2013

In 2013 werden drie Storm-van der Chijs stipendia en een eervolle vermelding uitgereikt aan vier getalenteerde vrouwelijke promovendi. Dit jaar maakten de Storm-van der Chijs-lezing en -uitreiking deel uit van het afscheidssymposium voor prof. dr. Anke Niehof, dat bedoeld was om haar te eren voor haar inzet voor de bevordering van de positie van vrouwelijke wetenschappers en genderstudies aan WUR.

In het werk van Nora Sutton van Milieutechnologie werden de criteria voor de stipendia – het onderzoek moest vernieuwend, interdisciplinair en internationaal zijn, en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving – het meest teruggevonden. Het eerste stipendium werd aan haar toegekend vanwege haar onderzoek naar sanering van vervuilde bodems. In haar onderzoek combineert zij diverse disciplines en bespreekt zij mogelijke toepassingen in internationale contexten waarbij vele groepen belanghebbenden betrokken zijn.

Het 2e stipendium ging naar Anne van Loon van Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer, met name voor haar werk aan de ontwikkeling van methoden voor meer inzicht in en beter beheer van droogte en waterschaarste.

Van links naar rechts: Nora Sutton, Natalie Theeuwes, Anne van Loon en Susan Boonman-Berson (Foto: Guy Akkermans)
Van links naar rechts: Nora Sutton, Natalie Theeuwes, Anne van Loon en Susan Boonman-Berson (Foto: Guy Akkermans)

Het 3e stipendium werd uitgereikt aan Natalie Theeuwes van Meteorologie en Luchtkwaliteit voor haar onderzoek naar een interdisciplinaire benadering waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn en die gericht is op de ontwikkeling van maatregelen in stedelijke gebieden ter beperking van de effecten van klimaatverandering op warmte en daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen.

Verder is er nog een certificaat met eervolle vermelding uitgereikt aan Susan Boonman-Berson van Bos-en Natuurbeleid. Het certificaat gaat vergezeld van een klein stipendium omdat haar onderzoek volgens het juryrapport zeer dicht bij de andere in de buurt kwam. Dit onderzoek richt zich op een interdisciplinaire benadering om de verschillende gezichtspunten ten aanzien van natuurbeheer bijeen te brengen, met name ten aanzien van conflictsituaties tussen mens en natuur. De vier promovendi vertegenwoordigen tezamen een breed scala van de onderzoeksgebieden van WUR.

Stipendia voorgaande jaren

In de jaren voorafgaande aan 2013 hebben ook de volgende veelbelovende vrouwelijke promovendi een Storm-van der Chijs stipendium gekregen:

 • 2011 Cathelijne Stoof, Marije Oostindjer en Alessandra Galiè;
 • 2008 Maria Tysiachniouk en Flora Chadare;
 • 2006 Sarian Kosten, Roxina Soler Gamborena en Ramona van Marwijk;
 • 2004: Elke Scholten, Olga Vigiak en Kerensa Broersen;
 • 2002 Afaf Abdel Rahim, Ana de Almeida Costa en Jetske de Boer;
 • 2000 Mariëlle van Hulten, Makedonka Dautova en Karen Eilers;
 • 1998 Gemma van der Haar, Lida Soede en Suzanne Gerwen.
 • Annelies Heijmans, Juana Delgado, Claudia Pabon Pareira, Els Faassen, Purabi Bose en Susan Boonman-Berson hebben allen een eervolle vermelding gekregen. Samen met de winnaressen van de stipendia weerspiegelen zij een breed scala aan nationaliteiten, specialismen en competenties binnen het Wageningse domein.

  Bestuur

  Op het moment zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden!

  • Dr. Margreet van der Burg (voorzitter), Gender Studies/History, Maatschappijwetenschappen, WUR
  • Secretaris: vacant
  • Dr. Gertie Arts, senior aquatisch ecoloog en ecotoxicoloog, Wageningen Environmental Research (Alterra), WUR
  • Dr. ir Gemma van der Haar, Universitair Docent, Rampenstudies, Sociologie van Ontwikkeling en Verandering, Maatschappijwetenschappen, WUR
  • Ir. Catharien Terwisscha van Scheltinga, researcher         Klimaatverandering en adaptief land- en watermanagement, Directeur Projectkantoor Dhaka, Bangladesh, Wageningen Environmental Research (Alterra), WUR

  Meer over het Storm-van der Chijs Fonds

  afb_stormpje.jpg

  Het Storm-van der Chijs Fonds is vernoemd naar Mienette Storm-van der Chijs (1814-1895), pionierster in de landbouwwetenschappen en pleitbezorgster voor (landbouw)onderwijs aan meisjes.

  Het fonds is in 1998 opgericht op initiatief van de Wageningse werkgroep 'Vrouw en Arbeid 1898-1998' ter gelegenheid van het herdenkingsjaar van 100 jaar Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898.

  Over Mienette Storm-van der Chijs

  Mienette trad als eerste vrouwelijke spreker op tijdens de landbouwcongressen van haar tijd. Behalve met haar landbouwkundige bijdragen, oogstte zij applaus met gloedvolle pleidooien voor de verbetering van de arbeids- en scholingsmogelijkheden voor vrouwen in de landbouw. Ze was één van de eerste Nederlandse feministes die de voordelen van de aangebroken ‘nieuwe tijd’ voor vrouwen opeiste. Ze sprak altijd vergelijkenderwijs over de Nederlandse situatie en refereerde aan wat zij had opgemerkt tijdens haar vele reizen en bezoeken aan congressen en instellingen in het buitenland. Ook bracht ze monsters mee van planten en zaden vanuit de verste uithoeken van de wereld en legde nauwkeurig uit hoe haar bevindingen konden worden benut om de Nederlandse landbouw en de leefomstandigheden op het platteland te verbeteren. In landbouwkringen was men danig onder de indruk van haar uitgebreide kennis en bekroonde haar voortvarende optreden met prijzen en uitnodigingen voor lezingen. Zo kreeg en nam zij de gelegenheid om op landbouwcongressen ook de plaats en taken van de vrouw in de landbouw en op het platteland aan de orde te stellen. Tijdens de verhitte discussies over de invoering van landbouwonderwijs, bepleitte zij onder andere dat in de Nederlandse landbouw de bestaansmogelijkheden voor vrouwen via onderwijs en aannamebeleid uitgebreid moesten worden.

  Lees meer over Mienette Storm-van der Chijs in "Digitaal vrouwenlexicon van Nederland".

  Jubileum

  Op 10 maart 2008 vierde het fonds haar 10-jarig jubileum en 90 jaar WUR met een High Tea voor de hoogleraren en directeuren. Onder de titel "High Tea for Diversity: Ingredients for a new WUR-blend?" verkenden ze hoe ze invulling gaven aan diversiteit en wat daarover in de literatuur geschreven is. Uiteindelijk zijn aanbevelingen gedaan voor WUR om diversiteit te stimuleren in haar beleid over onderzoek, onderwijs en HRM.