Studiebeurs voor zuivelstudenten met het Dairy Science & Technology Fellowship

Het Dairy Science & Technology (DST) Fellowship stimuleert studenten om de MSc specialisatie DST te volgen.

De impact van uw gift

Wageningen University heeft een fonds opgericht om studenten te stimuleren om de MSc specialisatie Dairy Science & Technology te doen. Dankzij vrijgevige donateurs kan de specialisatie aangeboden worden.

Inhoud van de specialisatie

Dairy Science & Technology is een MSc specialisatie binnen levensmiddelentechnologie van Wageningen University.

Studenten doen tijdens de specialisatie onderzoek naar de samenstelling, kwaliteit en de voedingswaarde van melk en zuivelproducten.

Er zijn drie hoofdthema’s voor onderzoek:

  1. variabiliteit in de samenstelling van melk
  2. de oorzaken van de variabiliteit van de samenstelling van melk
  3. de valorisatie van de variabiliteit gericht op de wensen van de (toekomstige) klant

Ervaringen van studenten

Lavinia Reznek , Roemenië

“In september 2010 ben ik binnen de master Food Technology met de specialisatie Dairy Science and Technology gestart.

Als snel realiseerde ik mij dat ik door mijn achtergrond in Food Quality Control extra zou moeten studeren om de stof uit de specialisatie bij te kunnen blijven. Nu moet ik zeggen dat de verschillen tussen de manier waarom het onderwijs in Nederland en Roemenië georganiseerd is, hier ook aan hebben bijgedragen. Om bij te blijven besloot ik cursussen te volgen die aan Food Technology gerelateerd zijn.

Tijdens mijn eerste jaar aan Wageningen University heb ik heel veel geleerd. En dan bedoel ik niet alleen het verzamelen van informatie, maar ik heb ook geleerd om de verstrekte informatie beter te begrijpen en om deze kennis toe te passen in de praktijk. Doordat ik de mogelijkheid kreeg om met twee bedrijven samen te werken, heb ik ook de manier van werken in het bedrijfsleven beter leren begrijpen.

Alle cursussen die ik heb gevolgd, bestonden voor een deel uit praktisch werk, case studies of onderzoeksopdrachten. De meeste opdrachten waren teamprojecten, waardoor ik de kans kreeg om mijn interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te verbeteren in een internationale omgeving".

Vaida Urbonaite, Litouwen

"Ik waardeer dat ik tijdens mijn eerste studiejaar als Wageningen University student al zoveel waardevolle ervaring heb opgedaan.

Tijdens de cursussen heb ik namelijk geleerd om onderzoeksdoelstellingen te ontwikkelen en te formuleren. Ook heb ik geleerd een gedetailleerd werkplan op te stellen. Dit komt mij zeker van pas tijdens mijn toekomstige studies. Verder heb ik geleerd gegevens te interpreteren en deze te beoordelen in relatie tot de doelstellingen. Omdat ik met regelmaat mondelinge presentaties heb gehouden, heb ik ook geleerd om mijn onderzoeksresultaten te verdedigen. Tijdens de projecten heb ik met een ervaren team samengewerkt.  Daardoor heb ik geleerd om gemeenschappelijk tot innovatieve oplossingen te komen. Daarnaast is mijn talenkennis sterk verbeterd, wat mij meer zelfvertrouwen heeft gegeven.

De kennis die ik heb opgedaan aan de universiteit en de onderwijsmethoden overtroffen mijn verwachtingen. Ik vond de cursussen zeer nuttig en verwacht de verworven kennis zeker toe te kunnen passen tijdens mijn individuele afstudeerproject en mijn stage. Tegelijkertijd zou ik graag beter willen worden in het schrijven van rapporten, zodat deze van academisch niveau worden. In de toekomst zou ik namelijk graag promoveren".

informatie voor aanvragers