Laat Afrikaanse studenten plantenwetenschappen studeren met het Paul Speijer Fonds

Het Paul Speijer Fonds wil Afrikaanse studenten de mogelijkheid bieden om een MSc studie Plantenwetenschappen in Wageningen te volgen. Bij voorkeur studenten die in een lokaal onderzoeksinstituut werken aan een voedselgewas komen in aanmerking voor steun.

Wat is de impact van uw gift?

Dankzij uw gift kan het Paul Speijer Fonds Afrikaanse studenten de kans geven in Wageningen te studeren. Vervolgens nemen zij die kennis mee terug naar hun lokale gemeenschap. Zo worden uiteindelijk de Afrikaanse boeren en de voedselvoorziening in Afrika geholpen.

Studenten van het Paul Speijer Fonds

In 2010 is de eerste beurs van het Paul Speijer Fonds uitgereikt. In 2011 kwam daar Aloysius Beah uit Sierre Leone bij en in september 2012 zijn Susan Moenga en Margaret Kirika, beide uit Kenia, met hulp van het Paul Speijer Fonds hun studie aan Wageningen University gestart.

Interview met oprichtster Nicole Smit

Paul Speijer studeerde Plantenziektekunde aan Wageningen University en promoveerde in 1993 aan de universiteit van Bonn. Daarna werkte hij voor het IITA (Agricultural Research for Development in Africa) in Oeganda. Hij werkte daar jarenlang als nematoloog en deed onderzoek naar nematoden in de bananenteelt. In 2000 kwam Paul om bij een vliegramp. Hij werd 42 jaar.

Ik vind het fijn dat ik op deze manier Pauls werk voort kan zetten. Hij heeft zelf veel studenten in Afrika begeleid, zowel voor hun MSc als PhD.
Nicole Smit, oprichtster Paul Speijer Fonds

Paul was zeer gemotiveerd om Afrikaanse boeren verder te helpen. Door het opleiden van lokale onderzoekers kon hij een bijdrage leveren aan die ontwikkeling’, vertelt zijn weduwe Nicole Smit.

Zij besloot in 2010 een fonds op te richten om Afrikaanse studenten te ondersteunen bij hun opleiding aan Wageningen University. ‘Ik vind het fijn dat ik op deze manier Pauls werk voort kan zetten. Hij heeft zelf veel studenten in Afrika begeleid, zowel voor hun MSc als PhD. Toen het vliegtuig verongelukte, was hij ook op weg naar twee van zijn studenten in Nigeria.’

Het compensatiebedrag dat de nabestaanden van de vliegmaatschappij kregen, vormt de basis van het fonds. Afrikaanse studenten kunnen een beroep doen op het fonds voor een studie in de plantenkunde in Wageningen.

Paul Speijer
Paul Speijer