Steun Indonesische studenten met het Gijsbert Oomen Fonds

Het Gijsbert Oomen Fonds heeft tot doel om studenten uit Indonesië in staat te stellen een MSc-opleiding aan Wageningen University & Research te volgen.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift kan het fonds studenten met de Indonesische nationaliteit helpen, wanneer zij zelf niet de middelen hebben om hun studie te bekostigen. Deze studenten zullen na hun opleiding terugkeren naar het land van herkomst met een schat aan nieuwe kennis en vaardigheden. Zij kunnen vervolgens op een positieve manier bijdragen aan hun eigen omgeving. Het fonds ondersteunt de studenten door financiële steun te verstrekken in de vorm van een gehele of gedeeltelijke studiebeurs. De beurs wordt toegekend in samenwerking met het Anne van den Ban Fonds.

Waarom het Gijsbert Oomen Fonds

Gijsbert portret2 f49, 1998.jpg

Gijsbert Oomen was een actieve en sportieve Nederlandse jongen die geboren is in Bandung, Indonesië op 14 september 1977. Zijn jonge jaren bracht hij met zijn ouders en zussen door op het thee-onderzoeksinstituut en op de plantages in Gambung, West Java. Hij ging naar school in Nederland in Wageningen en Ede. Gijsbert was oprecht geïnteresseerd in mensen, hield van het leven en genoot van zijn vrienden en familie. Toen hij 12 jaar oud was heeft hij Indonesië opnieuw bezocht. Gijsbert werd een veelbelovende student in ’s Hertogenbosch en Tilburg. Op de leeftijd van 23 jaar heeft Gijsbert totaal onverwacht een hartstilstand gekregen na een sportdag.

Wij, zijn ouders en beide zussen, wilden graag dat Gijsbert Oomen niet vergeten werd. Daarom wilden wij zijn naam graag verbinden aan een opleiding voor jonge mensen die een band hebben met zijn geboorteland Indonesië. Om deze reden hebben we het Gijsbert Oomen Fonds opgericht om veelbelovende Indonesische studenten, die de intentie hebben om na hun studie naar hun geboorteland terug te keren, in staat te stellen om in Wageningen te komen studeren aan Wageningen University & Research.

Op deze manier wordt de naam Gijsbert Oomen in ere gehouden en zijn herinnering levend gehouden – en worden Indonesische studenten in staat gesteld aan de WUR te studeren.

Pieter & Françoise Oomen – zijn ouders
Agnes & Clasina Oomen – zijn zussen

Wageningen, Februari 22, 2017

1998 Gijsbert sportief skaten.jpg
Gijsbert met familie Sasmita, Ciwidey sept 1989.jpg

Artikel Wageningen World "Gijsbert wordt niet vergeten"