Steun studenten uit Afrika met het Future Animal Nutrition Africa Fund (FANA)

Het Future Animal Nutrition Africa Fund (FANA) geeft Afrikaanse studenten de mogelijkheid om kennis op te doen in Wageningen op het gebied van diervoeding. Na hun afstuderen dragen de studenten met hun nieuwe kennis over diervoeding bij aan de ontwikkeling van hun land.

Wat is de impact van uw gift?


Dankzij uw gift kan het Future Animal Nutrition Africa Fonds Afrikaanse studenten de kans geven in Wageningen te studeren. Vervolgens nemen zij die kennis mee terug naar hun lokale gemeenschap. Zo worden uiteindelijk de Afrikaanse veehouders en de veehouderij in Afrika geholpen.

Eerste beurs FANA

In 2018 heeft Nisola uit Nigeria als eerste studente een beurs gekregen van het fonds. Zij zal in september beginnen met het masterprogramma Animal Sciences en zich specialiseren in Animal Nutrition.