Een Fonds op Naam instellen

Wilt u een specifiek wetenschappelijk vraagstuk langjarig verder brengen? Vindt u het belangrijk om een specifieke groep WUR-studenten een extra kans te geven? Of helpt u graag met het naar de markt brengen van ‘Wageningse’ kennis en ideeën? In al deze gevallen kunt u overwegen binnen het University Fund Wageningen een eigen fonds op te richten.

Het oprichten van een zogenaamd Fonds op Naam heeft als voordeel dat u wel de giftenaftrek veilig stelt, maar vrijwel alle formaliteiten vermijd die nodig zijn als u een eigen goede doelen stichting opricht. Verder is de continuïteit van uw doelen onder de vleugels van een grote stichting in het algemeen beter gewaarborgd.

Eén van de belangrijkste oprichtingscriteria is dat uw vraagstuk of thema én de daaronder onderliggende doelen dienend moeten zijn aan de missie en ambities van de WUR. Een Fonds op Naam kan op verschillende manieren Wageningen University & Research ondersteunen: via wetenschappelijk onderzoek, studie-/reisbeurzen of investeringen in Startups.

Instellen van een Fonds op Naam is zinvol bij een inleg (ineens of in termijnen) vanaf 250.000 euro. Eenmaal ingelegde gelden kunnen niet worden teruggenomen uit een Fonds op Naam.

In de praktijk

De bestedingsregels van uw Fonds alsook het beheer van uw ingelegde geld worden in overleg met University Fund Wageningen vastgesteld. Het fondskapitaal wordt beheerd door het UFW, als onderdeel van een grotere beleggingsportefeuille.

Het University Fund zorgt voor de complete administratie van uw fonds en zoekt de beste bestemming voor de door u in gelegde gelden. Zo neemt het University Fund de gehele selectieprocedure van aanvragen (onderzoek) of beursstudenten voor zijn rekening. University Fund Wageningen of een door ons ingestelde commissie (‘curatorium’) beoordeelt de financieringsaanvragen voor uw fonds op professionaliteit, effectiviteit en relevantie. Na toekenning van middelen ziet het University Fund ook toe op de verantwoording op besteding en de behaalde resultaten. Oprichters van een Fonds op Naam houden we hier, indien gewenst, ook van op de hoogte.

De meeste oprichters van een Fonds op Naam halen er voldoening uit door reeds bij leven een eigen Fonds in te stellen. Zo zien ze zelf hoe hun donatie ‘rendeert’. Niettemin kiest een aantal oprichters er voor om het Fonds op Naam pas actief te laten worden ná hun overlijden, middels een testamentaire schenking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het instellen van een eigen Fonds op Naam, wilt u in contact komen met iemand die al eerder een eigen Fonds bij ons heeft opgericht of wilt u graag direct aan de slag om uw eigen Fonds in te stellen? Neem dan contact op met Harry Verwaaijen.