Over Wageningen Dialogues

Bij Wageningen University & Research werken we aan maatschappelijke onderzoeksvraagstukken op het gebied van landbouw, voedsel, life sciences en de natuurlijke leefomgeving. Als wetenschappelijke organisatie vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan diverse perspectieven rondom deze vraagstukken, zodat we van elkaar leren en onze kennis samen verrijken. Omdat dialoog een effectieve aanpak blijkt voor het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van begrip, stimuleert en faciliteert WUR de dialoog tussen belanghebbenden, wetenschappers en de maatschappij. Dat doen we door dialoog te gebruiken in ons onderzoek en onderwijs, door inspirerende dialogen te organiseren en door actief te werken aan de skills ontwikkeling van onze medewerkers en studenten.

Filosofie op dialoog

Om onze rol als kennisinstituut te vervullen, is het essentieel dat studenten en onderzoekers zich laten verrijken door diverse invalshoeken. Dit alles om problemen en achtergronden beter te begrijpen en tot nieuwe inzichten te komen.

Wageningen Dialogues stimuleert vooral de stappen om verschillende waarden en belangen te indentificeren, ontmoeten, begrijpen en te verbinden.
Wageningen Dialogues stimuleert vooral de stappen om verschillende waarden en belangen te indentificeren, ontmoeten, begrijpen en te verbinden.

Wageningen Dialogues

 • Organiseert inspirerende dialogen om verschillende perspectieven te verkennen en verbindingen tot stand te brengen
 • Ondersteunt jou om dialoog in te bedden in je dagelijkse werk
 • Verbetert dialoog vaardigheden met een verbindende leergemeenschap

Organiseer je een dialoog?

Andere visies kunnen inspireren

Om het grotere geheel te zien, moet er ruimte worden gecreëerd waar mensen met verschillende achtergronden hun perspectieven kunnen delen. Dialoog stelt ons in staat onze perspectieven te verrijken, waardoor we zaken in een ander licht zien, nieuwe inzichten verwerven en een beter begrip krijgen van complexe vraagstukken.

Stimuleer kennisuitwisseling

Dialoog is ook waardevol gebleken om kennis uit te wisselen en beter zicht te krijgen op complexe problemen en uitdagingen. Door verschillende maatschappelijke actoren met uiteenlopende perspectieven rond één onderwerp met elkaar in contact te brengen, leren we van elkaar. Door te luisteren creëren we een beter begrip. Voor WUR betekent dit ook dat we zo onze onderzoeksprogramma’s kunnen verrijken.

Verbind en werk samen

Met dialoog worden organisaties en belanghebbenden met elkaar in contact gebracht en verdiepen zij gezamenlijk vraagstukken die anders zelden ter tafel komen. Het draagt bij aan het tegengaan van polarisatie en door dialoog krijgen we een beter inzicht in de complexiteit van de wereld. We komen dan samen tot nieuwe inzichten voor een positieve impact op, met en voor de wereld.

Dialoog principes

Veel wetenschappers streven naar een positieve impact op de samenleving. Communicatie is daarbij essentieel. Maar effectieve communicatie is tweerichtingsverkeer; het gaat verder dan het overbrengen van kennis. Het gaat om het begrijpen van de behoeften, zorgen en perspectieven van anderen. Minstens net zo belangrijk is het om ons bewust te zijn van onze positie en handelingen – en ons effect daarvan op anderen wanneer we in verbinding staan. Luisteren speelt hierbij een essentiële rol.

Deze dialoog-principes zijn relevant voor iedereen die het gesprek aangaat met mensen met verschillende achtergronden, kennis, standpunten en belangen:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

“Wat is er nodig om een goede luisteraar te zijn? En wat heb jij nodig om actief te luisteren, respect te hebben en je mening te geven?”

Petra de Boer, dialoog facilitator

Icon speak & share.png

Spreek, deel en reflecteer

  • Spreek vanuit je eigen persoonlijke visie of ervaring
  • Doe geen aannames maar vraag om verduidelijking
  • Schrijf wat er gezegd is niet specifiek toe aan iemand
  • Denk na over je bereidheid om van perspectief te veranderen

Icon respect.png

Respecteer

  • Alle meningen en ideeën hebben waarde en mensen hebben het recht om iets anders te geloven dan jij
  • Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten
  • Behandel anderen met het respect dat je ook verwacht
  • Geef ruimte aan anderen

Icon listen.png

Luister

  • Luister met aandacht en een open geest
  • Luister om te begrijpen, niet om te reageren
  • Probeer ook te horen wat er niet gezegd wordt
  • Onderbreek mensen niet