Showcase

Datalogging brengt effect van windmolens op zeevogels in kaart

De ontwikkeling van windmolenparken op de Noordzee neemt een vlucht. Veel zeevogels vermijden windparken, en daardoor hebben ze minder ruimte om naar voedsel te zoeken. Onderzoekers van Wageningen University & Research ontwikkelen een computermodel om in kaart te brengen wat het verlies van foerageergebied betekent voor de winteroverleving van zeevogels.

De energietransitie in Nederland speelt zich voor een groot deel af op de Noordzee. De grootschalige ontwikkeling van offshore windmolenparken heeft grote ecologische gevolgen, niet alleen voor zeezoogdieren en vissen, maar ook voor vogels en vleermuizen, die hinder kunnen ondervinden van de windmolens. Marien ecoloog Vincent Hin, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, gebruikt computermodellen om te voorspellen hoe vogels zullen reageren op het verlies aan foerageergebied. Hij legt uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

We kunnen dit model gebruiken voor andere vogelsoorten en om andere effecten van windparken te onderzoeken
Marien ecoloog Vincent Hin