Project

Ontwikkeling van organoïden voor onderzoek naar landbouwdieren

In dit project ontwikkelen onderzoekers organoïden voor studies naar diervoeding en -gezondheid. Een organoïde is een versimpelde miniversie van een orgaan, gemaakt uit stamcellen. Ze bootsten veel van de complexiteit van een orgaan na en vormen een alternatief voor sommige dierproeven.

Organoïden zijn bekend geworden uit onderzoek voor mensen. Na ruim een decennium is in het onderzoek naar voeding en geneesmiddelen al veel bereikt met deze menselijke organoïden. Ze zijn ook al in gebruik voor diagnostiek en zelfs voor behandelingen. Bij het organoïdenonderzoek voor studies naar diervoeding en -gezondheid bouwen onderzoekers voort op de kennis uit het humane onderzoeksveld.

Dierorganoïden helpen om vragen in de fokkerij en diervoeding te beantwoorden. De onderzoekers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de vraag waarom sommige varkens hun voer efficiënter opnemen dan andere varkens, een nogal complexe eigenschap van een dier. Het doel is om verschillen tussen dieren te herkennen als het gaat om dit soort complexe eigenschapen. De organoïden zijn ook handig voor het testen van bepaalde ingrediënten uit diervoeding. In de toekomst zijn ze misschien ook waardevol bij onderzoek naar diergezondheid en medicijnen.

Voortgang (september 2022)

De onderzoekers kunnen sinds 2021 organoïden van varkensdarmen produceren. Onderzoekers van Wageningen University & Research en externe partijen kunnen deze organoïden gebruiken in hun onderzoek. De organoïden bevatten één uit volwassen stamcellen verkregen type cel en worden geprogrammeerd om zich te vermenigvuldigen en zich te splitsen in hun eigen cellijnen.

Dit jaar is het projectteam begonnen met werken aan organoïde immuuncel-coculturen. Hiertoe zal het team de darmorganoïden combineren met immuuncellen. De ontwikkeling van zo’n in vitro-model kan de onderzoekers helpen om meer inzicht te creëren in de crosstalk (communicatie) tussen immuuncellen en darmcellen, aangezien zulke interacties onder in vivo-omstandigheden een cruciale rol spelen in weefselhomeostase en -ontsteking. In samenwerking met de CBI-groep zullen de onderzoekers het Minetas-systeem en on-a-chip model testen met de varkensdarmorganoïden. Binnen een nieuwe PPS (Publiek-private samenwerking) zullen ze het Transwell-systeem gebruiken om immuuncellen en varkensdarmorganoïden te combineren. Intussen werkt WLR aan de ontwikkeling van in vitro-modellen van varkensdarmorganoïden om de opname van voedingsstoffen op betrouwbare wijze te kunnen meten. Dit is onderdeel van andere lopende projecten.