Use case

FAIRification of data in collaboration with Elixir NL

FAIR data principes zijn een belangrijk onderdeel aan het worden binnen moderne wetenschap. Open science wordt ondersteunt door het faciliteren van goede ‘data stewardship’. FAIR staat voor “Findable, Accessible, Interoperable, Reusable”, met als doel data op de lange termijn vindbaar en bruikbaar te maken voor verschillende onderzoeken.

Een belangrijk onderdeel van FAIR principes is het bruikbaar en doorzoekbaar maken van bestaande en nieuwe datasets voor computers. Tevens kunnen datasets uit verschillende bronnen op deze manier (semi)–automatisch worden gecombineerd.

Lees meer over FAIR data en verwante projecten op: https://www.dtls.nl/fair-data/fair-data