Ben jij student? Doe mee aan een project!

Wageningen Wetenschapswinkel is een brug tussen wetenschap en samenleving en de ingang voor maatschappelijke organisaties, NGO’s of ondernemende burgers met een uitdaging waarvoor onderzoek nodig is. Als WUR student kun je betrokken zijn bij deze projecten!

Hoe worden studenten betrokken bij Wetenschapswinkel projecten?

Studenten kunnen bijvoorbeeld via het vak Academic Consultancy Training (ACT) betrokken raken, maar ook in een thesis of stage. Niet alle projecten staan al op de website dus neem vooral contact op wanneer je interesse hebt.

Hoe ziet het proces er uit?

Van begin tot eind zijn aanvragers betrokken bij het proces. Ze werken mee aan het formuleren van heldere onderzoeksvragen en dragen bij aan het onderzoeksproces. Een WUR-onderzoeker is projecleider en stuurt het proces op basis van een actieplan, dat als routekaart voor het onderzoeksproces gebruikt wordt. In het actieplan bepalen de aanvrager en de projectleider wie wanneer en op welke wijze betrokken wordt. Zij bepalen ook hoe, en wanneer, studenten in het project ingezet worden.

Waarom deelnemen?

Deelnemen aan een Wetenschapswinkel-project stelt studenten in staat in samenwerking met maatschappelijke partijen hun kennis en expertise toe te passen om tot resultaten met maatschappelijke impact te komen. Dit is een kans voor jonge onderzoekers om bij te dragen aan echte projecten met echte mensen om echte problemen op te lossen.