Voor wie is de Wetenschapswinkel?

Stichtingen, verenigingen of belangengroepen maar ook ondernemende burgers die een onderzoeksvraag hebben kunnen een beroep doen op de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) wanneer ze onvoldoende (financiële) middelen hebben om zelf onderzoek te doen.

Bijvoorbeeld naar de haalbaarheid van een voorgenomen plan of om antwoord te vinden op specifieke vragen.

Wat doet de Wetenschapswinkel voor u?

De Wetenschapswinkel brengt u in contact met de juiste onderzoeksgroep binnen WUR. Samen met u maken deze partijen van uw onderzoeksvraag een onderzoeksvoorstel. Tijdens het onderzoek blijft u nauw betrokken bij de voortgang.

Lees meer

Onderwerpen van onderzoek

Een van de voorwaarden voor onderzoek door de Wetenschapswinkel is dat de onderzoeksvragen moeten passen binnen het werkterrein van WUR. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeksvragen op het gebied van voeding en gezondheid, duurzame landbouwsystemen, watermanagement of een leefbare groene ruimte.

Bekijk voorbeelden

Uitvoering onderzoek

Studenten van WUR voeren de onderzoeken uit onder begeleiding van onderzoekers en andere medewerkers binnen WUR.