Project

Klimaatneutrale regionale voedselketen

Oregional is een coöperatieve vereniging van (biologische en gangbare) boeren in de regio Arnhem - Nijmegen. Oregional verkoopt producten van de aangesloten leden rechtstreeks aan afnemers zoals horeca, zorginstellingen en bedrijfscateraars in dezelfde regio (regionaal is hier gedefinieerd als binnen een straal van 50 km in de regio Arnhem - Nijmegen). Oregional heeft een breed assortiment verse en houdbare producten. Een deel van de producten is afkomstig van bij de gebiedscoöperatie aangesloten leden en een deel wordt bij niet-leden, zogenaamde leveranciers, ingekocht.

Het doel van het onderzoek voor Oregional was om tot aanbevelingen te komen voor het realiseren van een klimaatneutrale regionale voedselketen.

Geconcludeerd kan worden dat de wens voor een volledig klimaatneutrale voedselketen op korte termijn niet haalbaar is. Er kan wel een aantal stappen worden gezet richting een klimaatneutrale voedselketen. Deze zijn in volgorde van effectiviteit:

  1. Vermindering verkoop vleesproducten en stimuleren vleesvervangers. In samenspraak met afnemers en consumenten kan een verschuiving naar meer plantaardige producten en/of vlees vervangers worden verkend;
  2. Gebruik en productie duurzame energie. Een makkelijke eerste stap is de inkoop van 100% duurzame energie en waar mogelijk zoveel mogelijk eigen productie van duurzame energie, waarbij idealiter een mix van zonne- en windenergie wordt nagestreefd. Uit een ‘sigarendoosberekening’ blijkt dat het plaatsen van één windturbine van 3 à 4 MW genoeg is om de totale uitstoot van broeikasgasemissies door Oregional te compenseren;
  3. Maatregelen bij leveranciers en/of coöperatieleden. Oregional kan bij haar coöperatieleden of leveranciers eisen stellen aan de productiewijzen of ze gebruik laten maken van keurmerken zoals ‘On the way to PlanetProof’.
  4. Vermindering voedselverliezen. Beperk zoveel mogelijk de voedselverliezen in de keten door middel van korte doorlooptijd, goed voorraadbeheer, regelmatige belevering, een goede koeling in de keten en balans tussen reductie van verpakking en producthoudbaarheid door verpakking. Stimuleer het tegengaan van voedselverliezen bij afnemers. Dit kan door met klanten mee te denken over hun voorraden en samen met klanten specifiek op hen toegesneden producten te ontwikkelen;
  5. Vervoer Oregional. Het verduurzamen van het vervoer van producten kan op twee manieren. Allereerst het vervangen van diesel- en/of benzine-aandrijving door elektrische aandrijving. Als tweede door in de logistiek te streven naar een zo hoog mogelijke beladingsgraad met zo min mogelijk kilometers;
  6. Verpakking Oregional. Het gebruik van statiegeldverpakkingen, zoals pool-fust, zorgt voor meermalig gebruik van verpakkingen. Andere opties zijn het minimaliseren van het gebruik van (verpakkings-)materiaal, het gebruik van duurzaam materiaal en de keuze voor recyclebaar materiaal;
  7. Vastlegging van koolstof in hout en in de bodem. Naast zonnepanelen en windenergie kan ook gekozen worden voor koolstofopslag via bosbouw voor bouwmateriaal en voor koolstofopslag in de bodem. Elf hectare bosbouw voor bouwmateriaal is genoeg om de totale uitstoot van broeikasgasemissies door Oregional te compenseren.

Oregional

Oregional is een coöperatie van boeren in de regio Nijmegen en Arnhem. Oregional verkoopt producten van de aangesloten leden rechtstreeks aan afnemers binnen de regio en richt zich daarmee op het traject agrarische productie, verwerking en groothandel en distributie. Oregional heeft een breed assortiment verse en houdbare producten met een eigen merk. Ze leveren niet alleen aan horeca en zorginstellingen, maar ook aan bedrijfscateraars.

De boeren en tuinders verenigd in Oregional hebben de afgelopen jaren met succes een aantal stappen gezet richting een korte voedselketen. Hiermee is een goede uitgangssituatie bereikt om de noodzakelijke stappen te zetten naar een duurzaam voedselsysteem.