Wageningen voor Wageningen: Stadsagenda

Wageningen: voor de één een Nederlandse gemeente, voor de ander een internationaal werkende universiteit. Maar voor veel mensen in en om Wageningen is de relatie tussen gemeente Wageningen en Wageningen University & Research vanzelfsprekend. En is het ook logisch dat beide samenwerken om de omgeving waarin zij wonen en werken steeds beter te maken.

De gemeente heeft baat bij kennis van Wageningen University & Research (WUR) om antwoorden te vinden voor uitdagingen op het terrein van bijvoorbeeld gezondheid, nieuwe vormen van energie, en aanpassing aan klimaatsveranderingen. Omgekeerd heeft WUR er voordeel bij als onderzoek en onderwijs gebruik kunnen maken van de stad en inzichten van bewoners.
De samenwerking tussen gemeente Wageningen en WUR vindt plaats onder de naam Stadsagenda.

Wageningen is de ‘huisstad’ van WUR. Als Wageningen een betere stad wordt door toedoen van ons onderzoek, hebben we de impact die we nastreven. Het gaat erom dat mensen elkaar leren kennen en de interactie die dat oplevert. ‘Finding answers together’ gaat het beste in onze eigen omgeving.
Rens Buchwaldt, lid RvB WUR

Thema’s en werkwijze van de Stadsagenda

Onder de naam Stadsagenda pakken gemeente Wageningen en WUR sinds 2019 complexe uitdagingen op, in of rondom Wageningen. Samen kennis en expertise opbouwen beschouwen beide partijen als een verbindend win-win proces.

Voor de Gemeente betekent samenwerken dat zij uitvoering geeft aan de identiteit van de stad als “City of Life Sciences” en de aanwezige kennis benut voor de opgaven in de stad.
Voor WUR betekent samenwerken dat zij een bijdrage kan leveren aan de stad waar zij al een eeuw aan verbonden is, en daarmee een grote en concrete maatschappelijke impact krijgt.
Nu WUR zich fysiek concentreert op de campus, is samenwerking bij uitstek het middel om de band tussen inwoners, studenten, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokkenen levend te houden.

Het idee van de Stadsagenda is fantastisch. De maatschappelijke opgaven die spelen kan de gemeente niet alleen oplossen. Door het in een bredere context aan te pakken komen er betere oplossingen. Zowel door er met meerdere partijen aan te werken, als ook door vanuit verschillende inhoudelijke invalshoeken naar de maatschappelijke opgave te kijken.
Maud Hulshof, wethouder gemeente Wageningen

Thema's

De Stadsagenda concentreert zich op vier thema's die voor de Gemeente en WUR relevant zijn:

 • Klimaatneutraal 2030: het zoeken naar de juiste klimaatmitigatie en –adaptatiemaatregelen en een efficiënte implementatie daarvan.
 • Voedsel en gezondheid: de ontwikkeling van realistisch voedselbeleid en aansprekende activiteiten om hier een start mee te maken.
 • Natuur en landschap: het versterken van de verbinding tussen de stad en het buitengebied, het herstellen van de biodiversiteit en de landschappelijke inpassing van energieopwekking.
 • Participatie: het proefondervindelijk vinden van geschikte methoden om burgers en hun wensen te betrekken bij het onderzoek.

  Werkwijze

  Projecten worden in gang gezet in teams van ambtenaren van de gemeente en onderzoekers van WUR. De samenwerking in projecten gebeurt bij voorkeur in de vorm van de volgende onderzoeksmethoden:

  • Living labs: samen nagaan in concrete situaties in de stad of innovatieve ideeën ook werkelijk oplossingen zijn voor problemen in de stad.
  • Citizen science: bewoners daadwerkelijk betrekken bij het onderzoek, onder andere bij het verzamelen van data, analyseren van problemen en opstellen van mogelijke toekomstscenario’s.

  Mogelijkheden voor samenwerking op lokaal niveau

  De Stadsagenda

  Onder de naam Stadsagenda willen gemeente Wageningen en Wageningen UR complexe opgaven oppakken in de lokale context van Wageningen. Samen kennis en expertise opbouwen beschouwen beide partijen als een verbindend win-win proces. De Stadsagenda is de overkoepelende ingang voor onderzoek in Wageningen.

  Vragen of suggesties?

  Neem contact met ons op (rechtsboven aan de pagina of klik door naar de webpagina van een samenwerkingsvorm en benader de daar genoemde contactpersoon.

  Mogelijkheden voor samenwerking

  Society Based Education (voorheen Het Onderwijsloket)

  Society Based Education van Wageningen UR stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de universiteit en de samenleving door opdrachten te verbinden aan het reguliere bachelor en master onderwijs van Wageningen University. De nadruk ligt op inzet van (groepen van) studenten.

  De City Deal Kennis Maken

  De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door docenten en studenten hierbij te betrekken. De nadruk ligt op het verbinden van de betrokken steden met kennisinstellingen en andere partners.

  De Wetenschapswinkel

  De Wetenschapswinkel van Wageningen UR ondersteunt maatschappelijke organisaties met onderzoek. Onderzoeksvragen moeten aansluiten bij een maatschappelijk probleem en bij het Wageningse kennisdomein. De nadruk ligt op vragen van maatschappelijke organisaties.

  De Regio Deal Food Valley

  De Regio Deal Food Valley is een samenwerking met het Rijk om de kracht van de regio te versterken met betere scholing en meer werk voor de inwoners. Er wordt gewerkt aan duurzame manieren van voedsel produceren en nieuwe ideeën voor voeding en gezondheid. De nadruk ligt op ondernemers.