Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)

De NBV is een vereniging voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. Tweemaal per jaar organiseert de NBV een themadag omtrent een actueel bodemkundig gerelateerd onderwerp. Daarnaast organiseert de NBV verschillende netwerkactiviteiten om de verschillende werkvelden en generaties van onze leden met elkaar te verbinden.
De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS) en de International Union of Soil Sciences (IUSS).

Kijk hier voor de agenda van NBV.

Symposium 'Bodem Breed'

Op 13 april 2023 organiseert NBV een netwerkevent van de bodem en ondergrond in Arnhem. Gastorganisaties dit jaar zijn de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Meer informatie vind je op de homepage van de studiekring en op de website van NBV.

Themadag 'Bodemclassificatie en -beschrijving'

Op 11 november 2022 organiseert de NBV de themadag "bodemclassificatie en -beschrijving' Deze themadag vindt plaats in Utrecht bij TNO Geologische Dienst. Voor NBV leden is deze dag 10 euro, voor niet-NBV leden zijn de kosten 15 euro en voor studenten 5 euro. Klik hier voor de sprekers, het programma en locatie.

Themadag 'Bodemkunde in het onderwijs'

Op 5 november 2021 organiseert de NBV de themadag 'Bodemkunde in het Onderwijs'. Deze themadag vindt plaats in Broekhuizen (Noord-Limburg). In de ochtend zullen een paar sprekers u meenemen in hun visie op het gebied van bodemkunde in het onderwijs en in de natuureducatie, en de rol van wetenschapscommunicatie. In de middag gaan we op excursie in dit oostelijke rivierengebied. Voor NBV leden is deze dag gratis, en voor niet-NBV leden zijn de kosten 35 euro. Je vind hier meer informatie.