Publications

Temperatuurnormering koelwaterlozing en botulisme, Inventarisatie, stand van kennis en hoe nu verder in het Hollandsch Diep en andere rijkswateren

Haye, M.A.A. de la; Leewis, L.; Verduin, E.; Stolk, R.; Koene, M.G.J.; Kardinaal, E.