Historie van Wageningen University & Research

Hieronder vindt u een overzicht van de historie van Wageningen University en Stichting Wageningen Research

1876 Wageningen University: Het Rijk neemt de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen over: het begin van het Rijkslandbouwonderwijs in Nederland
1877 DLO: Oprichting eerste Rijkslandbouwproefstation in Wageningen (voorloper huidige onderzoeksinstituten)
1888 DLO: Oprichting van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden (onderdeel van latere Wageningen IMARES)
1898 DLO: Oprichting Rijkslandbouw-proefstation Maastricht als regionaal instituut belast met het landbouwkundig onderzoek in Zuidoost Nederland. Onderdeel van latere RIKILT
1899 DLO: Oprichting Proeftuin Westland
1903 DLO: Oprichting Rijkszuivelstation Leiden, belast met controle, aanvankelijk gericht op boter, later ook op kaas en andere zuivelproducten. Onderdeel van latere RIKILT
1904 Wageningen University: De opleiding in Wageningen heeft zich ontwikkeld tot hoger niveau: de naam luidt nu: Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
1918 Wageningen University: De verdere ontwikkeling tot academische instelling wordt bij wet bekrachtigd. De naam luidt voortaan Rijks Landbouw Hooge school. Openingsdatum en officiële Dies Natalis: 9 maart 1918
1919 DLO: Oprichting Rijksboschbouwproefstation te Wageningen
1936 DLO: Oprichting Instituut voor Onderzoek en Verwerking van Fruit en Groenten in Wageningen (onderdeel van huidige AFSG)
1938 Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
1940 DLO: Oprichting Landbouw Economisch Instituut (LEI)
1951 DLO: Oprichting Internationaal Agrarisch Centrum (IAC)
1956 Wageningen University: Naoorlogse ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek maken nieuwe wetgeving nodig: het Landbouw Hogeschool Statuut
1968 Wageningen University: De Landbouwhogeschool ressorteert voortaan onder de wet die ook de andere universiteiten regelt: de wet op het wetenschappelijk onderwijs
1971 DLO: Oprichting PHLO (onderdeel van huidige Wageningen Academy)
1976 DLO: Oprichting RIKILT, Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten, fusie van RLPS Maastricht en RZS Leiden
1986 Wageningen University: Overeenkomstig een herziening van de wet op het wetenschappelijk onderwijs heet de Landbouwhogeschool voortaan Landbouwuniversiteit
1997 Wageningen UR: Aanzet tot de vorming van Wageningen University en Researchcentrum (Wageningen UR), te vormen uit de Landbouwuniversiteit, DLO (Dienst Landbouwonderzoek) en het Praktijkonderzoek (PO)
1998 Wageningen UR: Officiële start Wageningen UR na vorming personele unie. Landbouwuniversiteit wordt Wageningen Universiteit
2000 Wageningen UR: Alterra en PRI ontstaan binnen Wageningen UR
2001 Wageningen UR: PPO, IAC, PV, ILRI en ISRIC worden onderdeel Wageningen UR
2002 Wageningen UR: CIDC-Lelystad wordt opgericht
2003 Wageningen UR: PHLO gaat op in Wageningen Business School
2004 Wageningen UR: Hogeschool Van Hall Larenstein treedt toe tot Wageningen UR
2005 Wageningen UR: IAC, North South Centre en de Eurpadesk gaan op in Wageningen International
2006 Wageningen UR: RIVO vormt, samen met Alterra en Ecologische Risico's van TNO, Wageningen IMARES
2008 Wageningen UR: CIDC-lelystad en Infectieziekten van de Animal Sciences Group gaan samen in het Centraal Veterinair Instituut
2010 Wageningen UR: NIOO vestigt zich op de Wageningen Campus
2010 Wageningen UR: Nieuwbouw van RIKILT en vestiging van NVWA-laboratoria
2011 Wageningen UR: Opening van AlgaeParc
2012 Wageningen UR: Wageningen University heeft grootste aantal studenten in haar geschiedenis en blijft groeien
2012 Wageningen UR: Zodiac komt naar de Campus
2012 Wageningen UR: Start van ontvlechting van Van Hall Larenstein
2013 Wageningen UR: Ingebruikname van Orion
2013 Wageningen UR: Stoas vestigt zich op de Wageningen Campus
2013 Wageningen UR: FrieslandCampina Innovation Centre vestigt zich op Wageningen Campus
2016 Wageningen University en onderzoeksinstituten gaan verder als één merk: Wageningen University & Research
2018 Wageningen University & Research viert 100-jarig bestaan
2019 Ontstaan van Wageningen Food Safety Research: een samenvoeging van het RIKILT en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
2021 Ingebruikname universiteitsgebouw Aurora
2022 Opening congrescentrum Omnia

Jubileumboek WUR 1993 - 2018