Banner

Lesmodules nlt

Published on
February 19, 2021

Natuur, Leven en Technologie (nlt) is een modern keuzevak voor de bovenbouw van havo en vwo. Nlt laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen. De nlt-modules van Wageningen University & Research zijn door Vereniging NLT gecertificeerd.