Publications

Niet alles kan overal : Eindadvies over structurele aanpak op lange termijn

Remkes, J.W.; Dijk, J.J. van; Dijkgraaf, E.; Freriks, A.; Gerbrandy, G.J.; Maij, W.H.; Nijhof, A.G.; Post, E.; Rabbinge, R.; Scholten, M.C.Th.; Vet, L.E.M.

Summary

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’, het tussentijdse advies over ‘Bemesten en beweiden in 2020’ en het ‘Advies Luchtvaartsector’ is het Adviescollege van start gegaan met de tweede fase van de opdracht. Opdracht voor deze tweede fase betreft het adviseren over een structurele aanpak van de stikstofproblematiek op de lange termijn. Dit advies is verwoord in deze eindrapportage.