Handelsverdragen Brexit TTIP Mercosur EU

Dossier

Brexit en handelsverdragen

Handelsakkoorden, handelsverdragen of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken die landen of internationale organisaties met elkaar afsluiten, zoals de toekomstige afspraken met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit.

Het doel van internationale handelsverdragen is het bevorderen van de handel tussen de deelnemende landen of groepen landen. Door toenemende globalisering zijn dergelijke afspraken steeds vaker nodig of gewenst.

Inzicht in effecten

Op het moment dat eerdere afspraken tussentijds worden geëvalueerd of nieuwe afspraken worden gemaakt, is het voor de onderhandelaars noodzakelijk te weten wat de effecten van beslissingen zullen zijn op de agrofoodsector en visserij.

Doorrekenen van scenario's

Wageningen University & Research geeft gedetailleerde inzichten van te verwachten uitkomsten voor de verschillende sectoren en voedselgroepen, door verscheidene scenario’s door te rekenen. Zo kan op basis van feiten de beste beslissing worden gemaakt.

Brexit

Een belangrijk voorbeeld van handelsverdragen zijn de Europese afspraken die gemaakt worden als gevolg van Brexit (zie rechts voor een actueel overzicht). Andere voorbeelden zijn TTIP, de EU-Morocco Association Agreement en de EU-Mercosur trade agreement.