Dossier

Brexit en handelsverdragen

Handelsakkoorden, handelsverdragen of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken die landen of internationale organisaties met elkaar afsluiten. Hiermee willen men de handel tussen de deelnemende landen bevorderen. De toenemende globalisering maakt dergelijke afspraken steeds vaker nodig of gewenst.

Denk op dit moment bijvoorbeeld aan afspraken met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de aankomende Brexit.

Voorbeelden van handelsverdragen

Een belangrijk voorbeeld van handelsverdragen zijn de Europese afspraken die gemaakt worden als gevolg van Brexit. Andere voorbeelden zijn TTIP, de EU-Morocco Association Agreement, de EU-Mercosur trade agreement en het verdrag tussen EU en Japan.

Brexit handelsakkoord

Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020 om middernacht Nederlandse tijd.  Er geldt nu een overgangsperiode, tot en met 31 december 2020. In deze periode gelden alle EU-regels en wetten voor het VK. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode bijna niets. Maar 31 december 2020 komt rap dichterbij komt.

Dat kan gevolgen hebben voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die 10 procent van zijn producten naar het VK exporteert. Naar die gevolgen doet Wageningen University & Research (WUR) onderzoek.

Onderzoek naar handelsverdragen

WUR kan helpen inzicht te krijgen in de effecten van handelsakkoorden en scenario's doorrekenen.

Inzicht in effecten

Op het moment dat eerdere afspraken tussentijds worden geëvalueerd of nieuwe afspraken worden gemaakt, is het voor de onderhandelaars noodzakelijk te weten wat de effecten van beslissingen zullen zijn op de agrofoodsector en visserij.

Doorrekenen scenario's

Wageningen University & Research geeft gedetailleerde inzichten van te verwachten uitkomsten voor de verschillende sectoren en voedselgroepen, door verscheidene scenario’s door te rekenen. Zo kan op basis van feiten de beste beslissing worden gemaakt.

Publicaties

Meer publicaties vindt op research@wur, u kunt daar zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.