Dossier Otters

Dossier

Otters

De otters zijn enkele jaren geleden in de Weerribben-Wieden geherintroduceerd en doen het goed. Er is hard gewerkt aan herstel van leefgebieden en waterkwaliteit. De otter stierf in Nederland uit door versnippering van zijn leefgebied, verkeer en milieuverontreiniging.

Het gaat niet alleen om de otter, maar om de kwaliteit van het hele gebied. Daarin leven ook allerlei andere soorten, waaronder veel Rode-Lijstsoorten, en ook de mens profiteert van de kwalitatieve verbetering voor bijvoorbeeld drinkwater en recreatie.

De ontwikkelingen in de populatie worden onderzocht met non-invasieve faecologie. Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft een complexe techniek ontwikkeld waarbij DNA van otters kan worden gehaald uit uitwerpselen. Dit geeft veel informatie over de populatie, zonder dat otters gevangen hoeven te worden. Wie is een dochter van wie, welke otter heeft zich waar gevestigd? Zo kennen we inmiddels bijna alle in Nederland levende otters. De populatie breidt zich meer en meer uit, otters zijn intussen gevonden tot in Gelderland en Zuid-Holland. 

Nieuws over otters

otters_update-01-01.jpg

Projecten: