computerpracticum, Milieuwetenschappen

Toelating en inschrijving bachelor Environmental Sciences

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de bachelor Environmental Sciences en de wijze waarop je je kunt inschrijven voor de studie.

Vwo-diploma nieuwe 2e fase

Haal je je diploma in de nieuwe tweede fase, dan ben je toelaatbaar met het profiel Natuur en Techniek (N&T). Met het profiel Natuur en Gezondheid (N&G) heb je ook Natuurkunde nodig.

Scholieren die inmiddels in de bovenbouw zitten kunnen een certificaat Natuurkunde halen bij Boswell-Bèta.

Meer info:

Bachelor Toelatingscommissie (BTC)

Zie ook de website van De Centrale Commissies Voortentamen - CCVX voor meer informatie.

Niet het juiste profiel maar toch Environmental Sciences studeren?

Met de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij is het mogelijk om in Wageningen de opleiding Economie en Beleid te volgen. Je kunt deze opleiding milieuwetenschappelijk inkleuren en na afronding doorstromen in de masters Environmental Sciences of Urban Environmental Management. Je doet er goed aan tijdig contact op te nemen met de studieadviseurs van deze masters om overleg te voeren over de invulling van de keuzeruimte in het bachelorprogramma.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan zul je misschien geen Nederlands in je vakkenpakket hebben. Op zich hoeft toelating tot de bacheloropleiding geen probleem te zijn, mits je Nederlands voldoende is. Om het niveau van je Nederlands te toetsen moet je waarschijnlijk een examen doen, bijvoorbeeld Staatsexamen NT2. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van cursussen.

Aanmelden en studiefinanciering

  • Je kunt je aanmelden bij DUO in Groningen: telefoon 050 - 599 77 55.
  • Een aanmeldformulier kun je downloaden van de website van DUO (klik op ‘studiefinanciering’). Je vindt dan meteen alle informatie over je studiefinanciering.

Uitzonderingen

Colloquium doctum

Als je geen geldig diploma hebt, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum). Om deel te kunnen nemen, moet je minimaal 21 jaar oud zijn.

Studeren met een beperking

Voor studenten met een handicap gelden geen bijzondere regels voor de toelating, maar wel tijdens het verloop van de studie. Deze regels gaan onder meer over begeleiding, studiefinanciering en regelingen met betrekking tot het afleggen van examens.

Andere mogelijkheden

Voor andere toelatingsmogelijkheden kun je contact opnemen met de studieadviseurs (bmw.bsc@wur.nl).Schrijf je in voor de bachelor Environmental Sciences

Meer over toelatingseisen van alle opleidingen