computerpracticum, Milieuwetenschappen

Toelating en inschrijving bachelor Environmental Sciences

Op deze pagina lees je informatie over de toelatingseisen voor de bachelor Environmental Sciences en de wijze waarop je je kunt inschrijven voor de studie.

Vwo-diploma nieuwe 2e fase

Haal je je vwo-diploma in de nieuwe tweede fase, dan ben je toelaatbaar met het profiel Natuur en Techniek (N&T). Met het profiel Natuur en Gezondheid (N&G) heb je ook Natuurkunde nodig. Heb je een ander profiel? Kijk dan naar de vereiste vakken in onderstaande link.

Overzicht toelatingseisen

Deficiënties in de voorvereisten

Scholieren die inmiddels in de bovenbouw zitten kunnen een certificaat Natuurkunde halen bij Boswell-Bèta. Ook is het mogelijk om vwo-deelcertificaten te behalen bij de VAVO of voortentamens te doen bij het CCVX als je aan bepaalde voorvereisten niet voldoet.

Volledig overzicht van mogelijkheden bij deficiënties in de voorvereisten

Niet het juiste profiel maar toch Environmental Sciences studeren?

Met de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij is het mogelijk om in Wageningen de opleiding Economie en Beleid te volgen. Je kunt deze opleiding milieuwetenschappelijk inkleuren en na afronding doorstromen in de masters Environmental Sciences, Urban Environmental Management of Climate Studies. Je doet er goed aan tijdig contact op te nemen met de studieadviseurs van deze masters om overleg te voeren over de invulling van de keuzeruimte in het bachelorprogramma.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Uitzonderingen

Colloquium doctum

Als je geen geldig diploma hebt, kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum). Om deel te kunnen nemen, moet je minimaal 21 jaar oud zijn.

Studeren met een functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking gelden geen bijzondere regels voor de toelating, maar wel tijdens het verloop van de studie. Deze regels gaan onder meer over begeleiding, studiefinanciering en regelingen met betrekking tot het afleggen van examens.

Meer informatie over studeren met een functiebeperking

Meld je aan voor de bachelor Environmental Sciences

Meer over toelatingseisen van alle opleidingen