MOOC voor scholieren Bodem, Water, Atmosfeer

Online Proefstudie - Bodem, Water, Atmosfeer

Tijdens online proefstuderen kun je alvast proeven aan de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer. Je leert hoe aardrijks-, natuur- en scheikunde een belangrijke rol spelen in de wereld om je heen. Alle belangrijke aspecten van deze opleiding komen in deze vierdelige cursus aan bod.

Meld je nu aan en begin op 19 maart met online proefstuderen.

4 lessen, 1 uur per les

In vier lessen krijg je elke les een aantal mini (video)colleges en opdrachten die je thuis kunt maken. Via het forum helpen onze studenten je met je opdrachten. Om de cursus succesvol af te ronden heb je ongeveer 1 uur per les nodig.

Waar gaat de proefstudie over?

Je leert van uiteenlopende onderwerpen en krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe zijn de continenten ontstaan?
  • Hoe werkt de waterkringloop?
  • Wat zijn de verschillende functies van een bodem? En wat voor soorten bodems zijn er?
  • Wat is een waterbalans en waar gebruiken we die voor?
  • Hoe komen we aan schoon drinkwater?
  • Wat doet de ozonlaag?
  • Wat zeggen ze nou echt tijdens het weerbericht; wat is nou precies neerslag, hoge en lage drukgebieden en winden?

Bij elk onderwerp zijn er video’s gemaakt waarin onze onderzoekers en studenten uitleggen voor welke uitdagingen we staan. Daarna kun je zelf aan de slag met de opdrachten!

Terug naar Online Proefstuderen