Elders gevolgde vakken opnemen in je examenprogramma  

Als je een minor of losse vakken aan een andere universiteit dan Wageningen University & Research hebt gevolgd is het mogelijk om (een deel van) deze behaalde vakken op te nemen in de electives van je WU examenprogramma.

Heb je vakken of een minor op een andere universiteit gevolgd met een Erasmus+ grant? Kijk dan op deze pagina welke stappen je moet doorlopen.

Hoe voeg je de vakken behaald buiten WUR toe aan je electives? Doorloop alle onderstaande stappen. Het verwerken van je resultaten duurt ongeveer drie weken.

1. Voeg de vakken die je wil toevoegen aan je electives toe in de Osiris PlanApp samen met je “Electives Motivation Form”

2. Als je je vakken bij de andere universiteit (Nederlands of buitenlands) hebt afgerond vraag dan een Engelstalig Transcript of Records op. Je kunt het Transcript of Records op verschillende manieren aanleveren:

· Een originele hard copy met stempel en handtekening, of

· Een gewaarmerkte kopie van het origineel, met originele stempel en handtekening, of

· De administratie van de andere universiteit e-mailt een PDF van jouw transcript direct naar ssc@wur.nl

3. Stuur een ingevuld Academic Recognition Form naar ssc@wur.nl zodra je Transcript of Records beschikbaar is. We kunnen je transcript niet verwerken zonder dit formulier.

4. Nadat je cijfers zijn ingevoerd vragen we je om te  controleren of de vakken onder het kopje Electives staan op je "Study Progress Overview" (Studie Voortgangs Overzicht). Mocht dit niet het geval zijn (ze verschijnen dan onder het kopje ‘Other’) dan moet je zo snel mogelijk goedkeuring regelen in de PlanApp voor de vakken die je wil laten meetellen in je examenprogramma.