Master Biobased Sciences

De MSc Biobased Sciences richt zich op de overgang van een petrochemische naar een biobased samenleving. Het masterprogramma is multidisciplinair en gericht op de productie van biomassa, bioconversie, bioraffinage en maatschappelijke, logistieke en economische transitieprocessen. De MSc Biobased Sciences start in september 2018, op voorwaarde van goedkeuring door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De vakken kunnen al gevolgd worden binnen de MSc opleidingen Biosystems Engineering, Biotechnology en Plant Sciences.

Master Biobased Sciences

Nieuw MSc programma vanaf 2018

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie over Biobased Sciences vind je op de Engelstalige website.