Master Biobased Sciences

De master Biobased Sciences richt zich op de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een biobased en circulaire economie. De master is interdisciplinair en gericht op zowel de productie van biomassa, bioconversie en bioraffinage als de maatschappelijke, logistieke en economische overgangsprocessen.

De master Biobased Sciences richt zich op de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar een biobased en circulaire economie.

Programma van de master Biobased Sciences

Deze engelstalige master heeft een tweejarig programma. In het eerste jaar begin je met twee basisvakken: Principes van Biobased Economie en Circulaire Economie. Deze vakken focussen op de belangrijke aspecten van het ontwerpen van een biobased en/of circulaire economie. Daarna kun je de meeste vakken zelf kiezen, gedeeltelijk binnen je gekozen specialisatie.

Meer informatie over het programma

Specialisaties

Je kiest één onderwerp waar je je in specialiseert, maar je zult ook kennis opdoen over de andere twee onderwerpen.

Toelating en aanmelden

Heb je interesse in deze master over biobased en circulaire economie? Check dan even de toelatingseisen en de aanmeldprocedure.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze master? Je kunt bijvoorbeeld ervaringen lezen van onze huidige studenten of alles te weten komen over banen na de master op de Engelstalige website.

Ga naar de Engelstalige website