Master Biobased Sciences

De MSc Biobased Sciences richt zich op de overgang van een petrochemische naar een biobased samenleving. Het masterprogramma is multidisciplinair en gericht op de productie van biomassa, bioconversie, bioraffinage en maatschappelijke, logistieke en economische transitieprocessen.

Master Biobased Sciences

Nieuw MSc programma vanaf 2018

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie over Biobased Sciences vind je op de Engelstalige website.