Master Food Quality Management

De master Food Quality Management integreert technologie en management in de agrifoodketen tot een uniek studieprogramma. De tweejarige opleiding geeft je de mogelijkheid om kwaliteitsvraagstukken in de levensmiddelentechnologie zowel vanuit de life sciences als vanuit de bedrijfskundige kant te benaderen. Op die manier kun je op een hoog niveau aan de slag met problemen rond voedselkwaliteit, kwaliteitsmanagement, kwaliteitsbeleid, verbetering van voedselkwaliteit, kwaliteitsanalyse en bedrijfsstrategieën. Daarbij komt de hele productieketen aan bod, vanaf de teelt en veehouderij tot en met de consument. Je wordt opgeleid tot een expert op het gebied van voedselkwaliteit én menselijk gedrag.

Waarom deze studie?

  1. Unieke mix van management en technologie
  2. De enige master op dit gebied in Nederland
  3. Topopleiding volgens de Keuzegids Masters 2015

Ga naar ervaringen van studenten Food Quality Management (Engels)

Opbouw van de master Food Quality Management

In de Engelstalige opleiding Food Quality Management bestudeer je kwaliteitsproblemen op een interactieve manier, zowel vanuit technologisch perspectief als managementperspectief.  Het gebruik van dit zogeheten techno-managerial (TM) model is uniek voor de master Food Quality Management. Voor deze aanpak is gekozen omdat voedsel en andere levende producten als bloemen en vee, constant veranderen door chemische, fysische en microbiologische invloeden. Aan de andere kant zijn veel menselijke activiteiten en beslissingen belangrijke factoren in de productieketen. Om de invloed daarvan op de productkwaliteit te begrijpen, is psychologische kennis essentieel. In het TM-model komt alles samen.  Als student volg je één jaar verplichte vakken, zoals Food Quality Management en Food Law. Hiernaast heb je ook de mogelijkheid om je te verdiepen op het gebied van voedselveiligheid, levensmiddelentechnologie, logistiek of management. Daarna voer je een thesisonderzoek uit aan Wageningen University & Research en doe je een stage buiten de universiteit.

Meer informatie over het studieprogramma (Engels)

Toelating en inschrijving

Om toegelaten te worden tot de master Food Quality Management moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen, zoals een relevant BSc-diploma met een Grade Point Average (GPA) van tenminste 70 procent en een Engelse test. Relevante bachelors zijn bijvoorbeeld de BSc  Levensmiddelentechnologie, Voeding en Gezondheid, Biotechnologie, Food & Business of Food Design. Studenten met een achtergrond in managementstudies of consumentenstudies moeten ten minste een half jaar gevorderde scheikunde- en biologievakken hebben gevolgd. De toelatingscommissie bekijkt elke aanmelding. Wanneer je niet zeker weet of je toelaatbaar bent, kun je contact opnemen met food.science@wur.nl. De opleiding Food Quality Management biedt geen pre-masterprogramma. Uitgebreide informatie over alle toelatingseisen en de inschrijfprocedure vind je op de Engelstalige website.

Lees de toelatingseisen voor Food Quality Management (Engels)

Beroepen en toekomst

Met een mastergraad Food Quality Management kun je bijvoorbeeld terecht in de levensmiddelenindustrie, het onderzoek of bij de overheid. Hier kan je als voedselkwaliteits- (en veiligheids-) manager, onderzoek of consultant aan de slag. Op de Engelstalige website van Food Quality Management vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Food Quality Management (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

Op dit moment is er geen vergelijkbaar studieprogramma in Nederland. Wel telt Wageningen University & Research drie masters die gerelateerd zijn aan Food Quality Management. De master Food Safety is nauw verbonden met kwaliteitsmanagement. Voedselveiligheid is immers een belangrijk onderdeel van kwaliteitscontrolesystemen. Studenten voedselveiligheid gaan echter dieper in op microbiologie, toxicologie, risicoanalyse en voedselveiligheidssystemen. Studenten Food Quality Management daarentegen zijn breder gericht op kwaliteit. Bij de master Food Technology komt de kwaliteit van voedingsmiddelen wel aan bod, maar staat het product zelf veel meer centraal. De master Management, Economics and Consumer Studies is veel algemener gericht op management.

Meer over vergelijkbare opleidingen

Ga naar de Engelstalige website