Duurzame leefomgeving

Cursussen en trainingen op het gebied van de duurzame leefomgeving voor professionals, zoals biobased economy, natuur & landschap, water & klimaat programma's.

Het duurzaam inrichten van onze leefomgeving is een complexe uitdaging. Gegeven alle partijen en belangen is het zoeken naar breed gedragen oplossingen. Met ons cursusaanbod spelen we in op actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving. Voorbeelden van cursusthema's zijn de biobased economy, agrarisch natuurbeheer, water, klimaat en ruimtelijke ordening, en gebiedsgerichte ontwikkeling.

Cursussen en trainingen op het gebied van de duurzame leefomgeving