Leergemeenschap Leren voor Duurzaam Onderwijs

Samen werken aan duurzaam onderwijs binnen je school. Dat is het uitgangspunt van deze leergemeenschap. Als deelnemer ga je onderzoeken welke expertise jij wilt versterken en welke rol jou past in het veranderproces.

De inschrijvingen voor 2021/2022 zijn geopend! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Expertises die jij kunt versterken tijdens deze leergemeenschap:

  • Leiderschap en innovatie (van vernieuwing van structuren en organisaties)
  • Pedagogiek en didactiek (ontwikkelen en leren)
  • Transdisciplinair werken (integratie en verbinding)

De drie rollen waarin jij jezelf kunt ontwikkelen zijn:

  • Innovator: Als docent ben jij (al dan niet als sparringpartner van het MT) de aanjager van Leren voor Duurzame Ontwikkeling door op te treden als coach, bemiddelaar en voortrekker.
  • Ontwikkelaar en creatief denker op het gebied van LvDO: Met jouw expertise help je collega’s om de uitgangspunten van LvdO te integreren in hun onderwijs.
  • Onderzoeker en waarnemer: Wat zie jij voor processen gebeuren in de school? Worden de beoogde leeruitkomsten van LvdO behaald? Kan je die ook vaststellen?

Werkvorm leergemeenschap

Idealiter neem je deel aan deze leergemeenschap samen met een of twee collega’s van dezelfde onderwijsinstelling. Dat stelt jullie in staat om samen binnen je eigen school de verandering naar duurzaam onderwijs vorm te geven.

Als je deelneemt aan deze leergemeenschap is het belangrijk dat je met collega’s werkt aan de versterking van LvdO binnen de school. Vanuit de leervragen die dat oproept verwachten we dat je ook zelf achter benodigde expertise aan gaat en die inbrengt in de leergemeenschap. Naast deelnemer ben je daarmee ook mede vormgever van de inhoud van de bijeenkomsten. Iedere deelnemer specialiseert zich op een of meerdere terreinen en levert tenminste een keer een inhoudelijke bijdrage. Deelname aan de leergemeenschap impliceert dat je ook een losse nascholing volgt en een interview houdt met tenminste een expert.
Afhankelijk van de wensen van de deelnemers wordt er ook expertise aangeboden in de vorm van korte workshops. Die kunnen gaan over elementen van de didactiek van leren voor duurzame ontwikkeling, ‘the whole schoolapproach’, verandermanagement theorieën, teacherleadership, transdisciplinair werken of over onderzoekend werken.
Naast deelname aan de bijeenkomsten zijn er een tweetalcoachgesprekken met de begeleiders van de leergemeenschap.

Voor wie?

Deze leergemeenschap is bedoeld voor docenten van alle vakken die aantoonbare ervaring hebben met de didactiek van Leren voor Duurzame Ontwikkeling of op een andere manier bekend zijn met onderwijs over duurzame ontwikkeling en in dat geval bereid zijn om in september de nascholing Leren voor Duurzame Ontwikkeling te volgen.

Als je in 2019-2020 deel hebt genomen aan het DOT Leren voor Duurzame Ontwikkeling*, dan krijg je voorrang bij deelname en zijn er verder geen toelatingseisen. Heb je niet deelgenomen aan dit DOT en wil je instromen in deze leergemeenschap? Dan houden wij eerst een intakegesprek.

Datum en tijden

Startbijeenkomst nieuwe deelnemers maandag 28 september 2020 16:00 - 20:00 uur
maandag 14 december 2020 16:00 - 20:00 uur
maandag 08 februari 2021 16:00 - 20:00 uur
maandag 08 maart 2021 16:00 - 20:00 uur
maandag 12 april 2021 16:00 - 20:00 uur
maandag 10 mei 2021 16:00 - 20:00 uur
Slotbijeenkomst maandag 14 juni 2021 16:00 - 20:00 uur

Alleen voor nieuwe deelnemers start de nascholing LvDO op 28 september. Die nascholing is een startersnascholing, niet relevant dus voor de huidige deelnemers. Zie het kopje 'Nascholingen' voor meer informatie.

Nascholingen

We stimuleren deelnemers aan de leergemeenschap ook deel te nemen aan tenminste 1 nascholing uit de Teacher Academy.

Deelnemers aan de leergemeenschap ontvangen 20% op nascholingen.

Als startbijeenkomst volgen nieuwe deelnemers aan de leergemeenschap op maandag 28 september 2020 de nascholing 'Verdieping Didactiek: Leren voor duurzame ontwikkeling'.

Kosten

Docenten die voorgaand schooljaar aan het DOT Leren voor Duurzame Ontwikkeling hebben deelgenomen ontvangen €100 korting op de prijs van €700.

Deelnemen aan deze leergemeenschap

De inschrijvingen voor 2021/2022 zijn geopend! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Geef je les op een school uit het Food Valley Scholennetwerk, dan kun je tegen inlevering van 14 vouchers deelnemen.

Meer informatie over de vouchers

Wij vragen de schoolleider om een overeenkomst te ondertekenen waarin staat op hoeveel uren vrij te roosteren tijd je recht hebt voor de bijeenkomsten en het huiswerk.

*Het DOT Leren voor Duurzame Ontwikkeling (schooljaar 2019/20) is in samenwerking met Techniekpact en Provincie Gelderland georganiseerd.