Klachtenprocedure

Informatie over de klachtenprocedure bij Wageningen in'to Languages

Als u niet tevreden bent, horen we dat graag van u. Dat kan op verschillende manieren:

Informeel
Praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen.

Formeel
U kunt een formele procedure in werking stellen: officieel een klacht indienen.

Klacht
Een klacht is volgens het woordenboek een uiting van ontevredenheid: u bent bijvoorbeeld niet tevreden over het gedrag van docenten of medewerkers of over de kwaliteit van voorzieningen.

U kunt uw klachten op verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

 1. Vul het klachtenformulier in via de website van Wageningen in'to Languages. Dit formulier kan digitaal worden ingestuurd.
 2. Vraag een klachtenformulier aan bij de balie van Wageningen in'to Languages, tel.: +31 317 482552. Dit formulier dient u ingevuld, ondertekend en voorzien van datum in.
 3. Stuur een e-mail, gericht aan mw. R. Schuurmans, (rosanne.schuurmans@wur.nl), onder vermelding van 'klacht'.
 4. Stuur een brief aan de Klachtencommissie van Wageningen in'to Languages, onder vermelding van 'klacht'.

Procedure

 1. Na ontvangst wordt aan een klacht een registratienummer toegekend.
 2. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door de Klachtencommissie, bestaande uit het hoofd van Wageningen in’to Languages, drs. Sylvia van der Weerden, de manager van de sectie waarop de klacht betrekking heeft, de medewerker Beleid & Kwaliteit en de Manager Shared Service Centre.
 3. Nadat u een klacht heeft ingediend krijgt u binnen 2 werkdagen bericht van de Manager Shared Service Centre over ontvangst van de klacht.
 4. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u hierover binnen één week na de ontvangstdatum geïnformeerd.
 5. Binnen 2 weken na ontvangstdatum ontvangt u via e-mail een inhoudelijke beoordeling van de klacht met een mogelijke oplossing.
 6. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de klachtbehandeling en eventueel gemaakte afspraken.
 7. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtencommissie verwijzen wij u door naar mevrouw Loura Bos, Hoofd Operational Services Facilitair Bedrijf Wageningen University & Research.