Studeren: Hoe werkt dat?

Een succesvol eerste studiejaar is een mooie basis voor een leerzame en leuke studententijd. Natuurlijk moet uw zoon of dochter het minimum aantal studiepunten halen. Ook moet de student een nieuw sociaal leven opbouwen. De verantwoordelijkheid ligt bij de student zelf, maar u kunt als ouder wel een handje helpen. We geven u een aantal tips.

Studiepunten

Het lesprogramma van een studiejaar bestaat uit een aantal vakken. De vakken gaan over een verschillende onderwerpen. Er zijn ook verschillende werkvormen zoals college volgen, een practicum of een project doen. Zo’n vak wordt afgesloten met een tentamen, een scriptie, een verslag en/of een presentatie. Hiervoor krijgt de student studiepunten.

De student heeft het studiejaar afgesloten als hij 60 studiepunten heeft verdiend. Een universitaire bacheloropleiding bestaat dus uit het halen van 3x60 studiepunten. Een tweejarige universitaire Masteropleiding bestaat uit het halen van 2x60 studiepunten. Meer informatie

studiepunten.jpg

Studiesucces

Studenten, en ouders van een studenten, willen graag dat de studie succesvol verloopt. Er is veel onderzoek gedaan naar studiesucces. Een zorgvuldig studiekeuzeproces is de beste basis voor studiesucces. Wageningen University & Research ondersteunt aanstaande studenten en hun ouders om die reden zorgvuldig in het studiekeuzeproces. De studie-uitval in Wageningen is dan ook bij de laagste in Nederland. Wageningse studenten zijn succesvolle studenten. Wat kenmerkt succesvolle studenten?

10 tips voor studiesucces (en wat u als ouder kunt doen)

Een succesvol eerste studiejaar is een mooie basis voor een leerzame en leuke studententijd. Natuurlijk moet uw zoon of dochter het minimum aantal studiepunten halen (in Wageningen is dat 36 van de 60). Ook moet de student een nieuw sociaal leven opbouwen. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de student zelf, maar u kunt wel een handje helpen. Studieadviseurs en onderwijskundigen geven u graag tien tips.

Tip 1: Begin op tijd

De beste manier om je eerste studiejaar te halen is een degelijk studiekeuzeproces. Stimuleer uw zoon of dochter hier op tijd mee te beginnen. Meer informatie.

Tip 2: Schakel de netwerken in

Stimuleer uw zoon of dochter veel te praten over zijn studiekeuze, ook met uw vrienden en bekenden. Zo leert de aanstaande student veel over allerlei beroepen. Meer informatie.

Tip 3: Praat met studenten

Ouderejaars kunnen heel veel informatie geven aan aanstaande studenten. Meer informatie.

Tip 4: Wijs op de introductie

Tijdens de introductie ontmoet uw kind veel studenten, ook van andere opleidingen. De introductie kan de aanstaande student echt niet missen.
Meer informatie.

Tip 5: Focus op de studie

Advies aan eerstejaars: Volg de colleges, doe de zelfstudie en maak de tentamens. Leg de focus op de studie. Meer informatie.

Tip 6: Iets naast de studie

Een student die zich goed kan ontspannen, kan ook beter studeren. Meer informatie.

Tip 7: Niet alles hoeft meteen goed te gaan

Vraag naar mogelijkheden om tentamens en projecten in te halen. Maar... Denk aan het bindend studieadvies. Meer informatie.

Tip 8: De studieadviseur is de vraagbaak

Is de opleiding te zwaar of blijkt het toch niet de goede keuze te zijn… De student kan dit het beste zo snel mogelijk bespreken met zijn studieadviseur. Zijn er zaken waar de opleiding speciaal rekening mee moet houden? Meer informatie.

Tip 9: Planning

Houdt de student overzicht? Denk dan niet alleen aan de studie maar ook aan allerlei huishoudelijke dingen. Meer informatie.

Tip 10: Bent u vanaf nu overbodig?

Vrijwel alle studenten vinden de adviezen van hun ouder nuttig. Kom vooral ook op bezoek bij uw kind, bekijk de onderwijsinstelling en de stad. Kondig uw bezoek wel van tevoren aan, dat is beter voor uw gemoedsrust. Meer informatie.

Download de succestips als pdf

Weblezing studiesucces

Studenten vertellen over hun manier van studeren. Wat was succesvol en wat niet zo? Bekijk de weblezing over dit onderwerp.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bindend studieadvies, wat is het en waarom is het er?

Op alle universiteiten en hogescholen krijgen eerstejaars studenten te maken met het Bindend Studieadvies (BSA). Je moet in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten halen. Dat aantal studiepunten kan behoorlijk verschillen per instituut. Haalt een student deze hoeveelheid studiepunten niet, dan moet hij stoppen met de opleiding. Hij mag de opleiding het daarop volgende jaar/jaren niet bij hetzelfde instituut overdoen.

Uitvallen tijdens het eerste studiejaar is niet plezierig. Maar uitvallen tijdens het tweede of derde studiejaar is nog veel minder plezierig. Haalt een student zijn eerste studiejaar, dan is de opleiding er vrij zeker van dat hij de opleiding ook af kan ronden. Gaat het niet goed met de studie, dan krijgt de student een schriftelijke waarschuwing. Het is belangrijk om dan goed met de studieadviseur en eventueel studentendecaan te praten. Meer weten over het Bindend Studieadvies en wat de Student moet doen als hij het mogelijk een negatief advies krijgt.
Een Wageningse student krijgt meerdere waarschuwingen als het minder goed gaat. De studieadviseur kijkt ook samen met de student naar andere moglijkheden. Is een andere opleiding binnen WUR geschikter? Soms kan een student nog zonder studievertraging een andere WUR opleiding kiezen.
Of is het onderwerp van de studie goed, maar het niveau niet passend? Dan wordt er soms geadviseerd naar een hbo opleiding over dit onderwerp te kijken. Na het afronden van de hbo opleiding kan de student vaak alsnog een universitaitre master gaan doen.

bindend_studie_advies.jpg

Hoe lang mag een student over de opleiding doen?

Een universitaite bacheloropleiding duurt drie jaar. Een universitaire masteropleiding bij WUR duurt twee jaar.
Tijdens het eerste studiejaar moeten er minimaal 36 studiepunten worden gehaald. Ieder studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Dan is het jaar afgerond. Voor een driejarige bacheloropleiding moet je dus 3x60 =180 studiepunten halen.
Heb je in je eenste studiejaar een positief Bindend Studieadvies gehaald, dus minimaal 36 studiepunten, dan mag je langer over een opleiding doen. Dat komt veel voor. Maar studiepunten blijven niet 'eeuwig' geldig. Doet een student echt veel langer over zijn opleiding, dan is het zinvol hierover te praten met de studieadviseur. Die is echt de vraagbaak. Lees ook: Hoe lang mag je studeren?

Mag ik als ouder contact hebben met een studentendecaan of studieadviseur?

Als het niet zo goed gaat met je kind zou je als ouder graag eens willen praten met de studieadviseur of de studentendecaan. Helaas is dat niet mogelijk. De privacywetgeving is op dit punt heel strikt. De student is volwassen, ook als hij nog geen 18 is. De student is degene die contact heeft met de studieadviseur of studentendecaan. U kunt als ouder wel altijd contact zoeken met de oudervoorlichter (via het contactformulier).