Gezondheid en Maatschappij

Welke gevolgen hebben vergrijzing en individualisering voor de gezondheid van de maatschappij? En hoe gaan we daar mee om? Gezondheid is niet alleen een zaak voor artsen. Tijdens de studie Gezondheid en Maatschappij leer je welke invloed de sociale en fysieke omgeving heeft op de gezondheid van mensen en de maatschappij, en hoe je deze kunt verbeteren. Een gezonde samenleving is gelukkiger en productiever en is een belangrijke motor van economische groei. Investeren in de gezondheid van mensen betekent dus investeren in de samenleving.

Meer informatie

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research zijn voornamelijk Engelstalig. Vandaar dat de meeste informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar is. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Gezondheid en Maatschappij.

Ga naar de Engelstalige website