Handelsverdragen Brexit TTIP Mercosur EU

Dossier

Brexit en handelsverdragen

Handelsakkoorden, handelsverdragen of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken die landen of internationale organisaties met elkaar afsluiten. Hiermee willen men de handel tussen de deelnemende landen bevorderen. De toenemende globalisering maakt dergelijke afspraken steeds vaker nodig of gewenst.

Denk op dit moment bijvoorbeeld aan afspraken met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de aankomende Brexit.

Voorbeelden van handelsverdragen

Een belangrijk voorbeeld van handelsverdragen zijn de Europese afspraken die gemaakt worden als gevolg van Brexit. Andere voorbeelden zijn TTIP, de EU-Morocco Association Agreement, de EU-Mercosur trade agreement en het verdrag tussen EU en Japan.

Brexit

De EU en het VK stevenen af op een no-deal-brexit oftewel een harde brexit. Er zijn nog steeds geen afspraken over de toekomstige handelsrelaties en -voorwaarden. Terwijl 29 maart 2019, de datum van uittreding, rap dichterbij komt. Dat kan gevolgen hebben voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die 10 procent van zijn producten naar het VK exporteert. Naar de gevolgen doet Wageningen University & Research (WUR) onderzoek. (zie rechts voor een actueel overzicht)

Onderzoek naar handelsovereenkomsten

WUR kan helpen inzicht te krijgen in de effecten van handelsafspraken en scenario's doorrekenen.

Inzicht in effecten

Op het moment dat eerdere afspraken tussentijds worden geëvalueerd of nieuwe afspraken worden gemaakt, is het voor de onderhandelaars noodzakelijk te weten wat de effecten van beslissingen zullen zijn op de agrofoodsector en visserij.

Doorrekenen van scenario's

Wageningen University & Research geeft gedetailleerde inzichten van te verwachten uitkomsten voor de verschillende sectoren en voedselgroepen, door verscheidene scenario’s door te rekenen. Zo kan op basis van feiten de beste beslissing worden gemaakt.