Duurzaam landgebruik

Duurzaam landgebruik

Duurzaam landgebruik staat voor een eerlijke en gebalanceerde verdeling tussen verschillende conflicterende claims op land, water, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen, om nu en in de toekomst aan menselijke behoeften te kunnen voldoen.

Samenwerken aan duurzaam landgebruik

Wageningen Environmental Research integreert kennis over bodem, water, biodiversiteit en milieubeheer om hiermee conflicterende claims op natuurlijke hulpbronnen aan te pakken met behoud van bestaanszekerheid en het milieu. Wij ontwikkelen deze kennis voor partners in onderwijs, beleid, private ondernemingen en investeringsmaatschappijen.

Lees verder

Download onze factsheets

Leerstoelgroepen betrokken bij dit programma

Opleidingen bij WUR