bosinventarisatie

Bosinventarisatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt in de periode 2017-2021 de 7e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI7) uitgevoerd. De NBI7 is de opvolger van de NBI6, die tussen 2012 en 2013 plaatsvond.

Het doel van de inventarisatie is om een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie. NBI7 richt zich voornamelijk op de biomassa- en (hout)productie-aspecten van het bos.

De meetresultaten van NBI zijn van belang voor de Nederlandse overheid om aan internationale rapportageverplichtingen te voldoen, over onder andere koolstofvastlegging (ook wel bekend als het Kyoto Protocol) en verschillende internationale enquêtes zoals de Forest Resource Assessment (FRA) van de FAO en Forest Europe (voorheen MCPFE). Deze enquêtes resulteren in overzichtsrapporten zoals de Global Forest Resources Assessment 2010 en State of Europe’s Forests 2011. Daarnaast levert het onderzoek informatie voor geïnteresseerde Nederlandse partijen uit de bos- en natuursector.

De metingen worden verricht op ongeveer 3800 steekproefpunten. Voor de bepaling van deze steekproefpunten is gebruik gemaakt van de Basiskaart Natuur 2017 (BKN2017), die aan de basis ligt van de Nederlandse rapportage voor de landgebruiksector van het Kyoto Protocol. In oktober 2021 zullen de resultaten beschikbaar gemaakt worden voor de volgende Kyoto rapportage. De meetgegevens komen beschikbaar via deze website en op de website van Probos. Op de website van Probos is de database van de NBI6 te downloaden. Na afronding van de NBI7 zal daar ook de nieuwe database zijn te downloaden.

Nieuws

Publicaties