Food Informatics

Slimme beslissingen met Food Informatics

Beslissingsondersteunende systemen met voorspellende waarde die helpen om ingewikkelde beslissingen te nemen. Daarom draait het bij Food Informatics. Wageningen Food & Biobased Research ontsluit en organiseert de data en ontwikkelt de modellen die nodig zijn om de juiste afwegingen te maken. Softwareapplicaties communiceren de uitkomsten en argumenten op een heldere manier.

Met de opkomst van big data en nieuwe ICT-oplossingen gaan steeds meer agrofoodbedrijven processen digitaliseren. Dat levert meer data op, maar vraagt ook om meer kennis en slimmere methoden om met die data om te gaan. Door de juiste data te combineren met de juiste kennis, kunnen complexe beslissingen goed onderbouwd gemaakt worden. De experts van Wageningen Food & Biobased Research ondersteunen bedrijven de relevante gegevens en kennis te vinden en te ontsluiten. Dat doen ze door:

  • Kennis en expertise van bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen en literatuurstudies te modelleren of kennis uit data te destilleren;
  • De vorm en kwaliteit van de beschikbare data beoordelen: is de data te gebruiken of is er nog een vertaalslag nodig naar bruikbare informatie? Hoe kunnen we data uit verschillende bronnen combineren?

Kunstmatige intelligentie (AI)

Om te komen tot bruikbare informatie gebruiken de Wageningse experts kunstmatige intelligentie-methoden. Dit varieert van deep learning en tekst mining tot kenniselicitatie. Daarmee kunnen bedrijven gegevens analyseren en nieuwe algoritmen voor slimme software maken. We onderscheiden ons door gebruik te maken van expliciete kennis in het agrifood domein en impliciete kennis verborgen in data. Verder staat de uiteindelijke beslisser altijd centraal.

Semantische weboplossingen

Met semantische web-oplossingen kunnen agrivoedingsbedrijven gegevens organiseren en integreren en zo de waarde ervan maximaliseren. Door betekenis, context en herkomst aan data toe te voegen op een door software te lezen manier, wordt de waarde duidelijker. En is het mogelijk om datasets uit verschillende bronnen te combineren.

Beter gefundeerde beslissingen

Al deze inzichten zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van slimme en betrouwbare apps, webapplicaties en geïntegreerde software systemen. Beschikbare informatie wordt ontsloten op een heldere en praktische manier. Niet alleen voor bedrijven zelf, maar juist ook voor hun klanten: de eindgebruiker of consument. Door de voorspellende waarde van de adviezen van Wageningen Food & Biobased Research worden de consequenties van alternatieve keuzes duidelijk. Daardoor zijn de gebruikers in staat beter gefundeerde beslissingen te nemen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.