Onderzoek naar voeding en gezondheid

Wageningen Food & Biobased Research biedt een uitgebreid platform om het effect van voeding op de gezondheid van mensen op verschillende niveaus grondig in kaart te brengen. Onderzoekers kijken naar het effect van specifieke voedselingrediënten en -producten, maar ook breder naar voedingspatronen en voedingsadvies (op maat). Dit in het kader van de algemene gezondheid voor de hele populatie, maar ook voor specifieke doelgroepen (o.a. ouderen, sporters, etc.) en specifieke gezondheidseffecten, zoals bijvoorbeeld darmgezondheid, verteerbaarheid en biobeschikbaarheid van nutriënten, allergische reacties en ondersteuning van het immuunsysteem.

Isoleren en karakteriseren van specifieke voedingscomponenten

Wageningse experts hebben een uitgebreid scala aan technieken en apparatuur om macro- en micronutriënten (op grote schaal) te isoleren en verder te analyseren en karakteriseren. Dit kan de basis zijn voor verder onderzoek of implementatie. Enkele voorbeelden van aanwezige technieken zijn; Acta FPLC, Acta pure, Ata Pilot, UV/Vis, circular dichroism spectroscopy, FT-IR, GC-MS, GC-TOF, PTR-MS, PTR-QiTOF (analyseren van vluchtige stoffen), Reverse phase analysis en micro- /ultrafiltratie.

Biologische simulatiemodellen

In vitro simulatiemodellen zijn zeer geschikt voor lead finding en screening van voedsel(ingrediënten) en hun potentiele effect voor de gezondheid. Met behulp van een grote diversiteit aan laboratoriummodellen, waaronder darmcellijnen van verschillende celtypes (bijvoorbeeld epitheliale cellen en enteroendocriene cellen), en digestie- en fermentatiemodellen (bijvoorbeeld INFOGEST en SHIME), kan uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de weg van voeding door het maagdarmkanaal en het uiteindelijke effect op de (darm)gezondheid. Er wordt onder andere gekeken naar:

  • Biobeschikbaarheid van specifieke nutriënten, zoals aminozuren
  • Darmbarrière functie
  • Darmmetabole effecten
  • Perifere metabole effecten
  • Het immuunsysteem
  • Microbiotacompositie en -activiteit

Dierstudies

Ter validatie van gezondheidseffecten of voor verdiepende mechanistische analyses ter verdere onderbouwing van de gezondheidseffecten hebben Wageningse experts de mogelijkheid tot het uitvoeren van dierstudies. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke diermodellen (bijvoorbeeld in muizen).

Humane studies

Om direct te kijken naar effecten van voeding worden voedingsinterventies in een gecontroleerde setting uitgevoerd. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar aminozuurbeschikbaarheid in bloed, verbeterde ontlasting als gevolg van verhoogde vezelinname, glucoseresponsen op verschillende voedselproducten, etc. Naast onderzoek in een gecontroleerde setting, hebben Wageningse experts ook veel ervaring met humane studies in real-life settings, zoals bijvoorbeeld thuis, in een zorginstelling of in de bedrijfskantine. Hiermee komt de potentie van voeding op het verbeteren van de menselijke gezondheid weer een stap dichterbij de uiteindelijke implementatie en maatschappelijke impact.

Ondersteunen Novel Food dossiers en Gezondheidclaims

Wageningse experts ondersteunt bedrijven bij vragen als: ‘mag mijn product al op de Europese markt?’ en ’wat mag ik op de verpakking zetten?’ door registraties en verantwoorde communicatie naar de consument te onderbouwen.  

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.