Project

Call for Partners: Photonics voor Kassen en Koude-opslag

Deze call for partners is opgesteld vanuit AMOLF, WUR en de Universiteit van Utrecht en betreft deelname in het NWA-ORC onderzoeksvoorstel “Photonics voor Kassen en Koude-opslag”. We willen geavanceerde fotonica-oplossingen toe gaan passen in kassen en koude-opslagen voor een efficiënter energieverbruik, een betere oogstopbrengst en een betere beheersing van voedselkwaliteit. De invalshoek die we kiezen is om een covering te ontwikkelen die het zonlicht absorbeert en vervolgens omzet en weer uitstraalt als licht-, hitte-, electriciteit- en spectroscopiesignalen die precies passen bij de groei- en opslagcondities in de productie & post-harvestketen.

Nederland heeft een grote infrastructuur voor voedselproductie, bestaande uit o.a. ca. 10.000 ha kassen en 15 miljoen m2 koel- en vrieshuizen. De Nederlandse voedsel- en sierteeltproductie is behoorlijk high tech en levert daardoor de hoogste opbrengsten per vierkante meter en heeft de laagste waterconsumptie wereldwijd. Er is echter één natuurlijke bron, die nog niet optimaal benut wordt: zonne-energie. Zonne-energie is een gratis natuurlijke bron, die ingezet kan worden om temperatuurbeheersing te verbeteren, licht- en energieverdeling te optimaliseren met als doel om de kwaliteit van het agrifoodproduct zo hoog mogelijk te houden. Dit voorstel heeft tot doel om de zonnestraling in het zichtbare en het niet-zichtbare spectrum zo goed mogelijk te gebruiken voor het teelt en post-harvest traject in de agrifood keten.

De beoogde innovaties

Dit voorstel richt zich op twee ideeën:

  1. Optimaal energiegebruik uit zonnestraling door de zonnestraling in te vangen en uit te geven als licht, energie of warmte, zodanig dat het past bij de behoeften van het agrifood product van dat moment.
  2. Toepassen van speciale coverings op bestaande oppervlakken (rekken, muren, kisten) en deze aanstralen met licht van specifieke golflengtes voor non-destructieve metingen aan het agrifood product zonder dat aparte beeldverwerkingssystemen nodig zijn.
Zonlicht wordt opgevangen door de covering en gebruikt voor energie, temperatuurbeheersing en licht in het gebouw
Zonlicht wordt opgevangen door de covering en gebruikt voor energie, temperatuurbeheersing en licht in het gebouw

Beide ideeën kunnen gerealiseerd worden door speciale coveringes te maken die bestaan uit fotonische structuren. Deze nieuwe materialen hebben de eigenschap dat ze licht absorberen en vervolgens uitstralen in de golflengtes die nodig zijn. Ideeën voor deze coverings variëren van transparante coverings, waar slechts geselecteerde golflengtes uitgefilterd worden voor electriciteit of warmte, tot volledig ondoorzichtige coverings, waar geen natuurlijk licht doorheen komt en al het uitgezonden licht kunstmatig wordt samengesteld door de fotonische structuren.

Geïnteresseerd?

We zijn op zoek naar industriële en maatschappelijke partners om ons consortium te versterken.

U kunt op drie manieren meedoen:

  1. Financieel bijdragen via cash, in kind of beide.
  2. Plaatsnemen in een adviescommissie
  3. Het onderzoek mee uitvoeren tegen betaling (niet voor industriële partners)

Met een kleine financiële investering (10% totale cash/in kind matching is nodig voor het project) krijgt u toegang tot een groot onderzoeksprogramma dat van fundamentele kennis tot toegepaste kennis gaat over zowel wetenschappelijke als maatschappelijke aspecten van de Photonica in Kassen en Koude-opslag. Met uw input weten we zeker dat de juiste aspecten worden aangepakt!