Daarvoor beschikken we onder andere voor de varkenshouderij over het Varkens Innovatiecentrum en voor de melkveehouderij over Dairy Campus. Ook voor meer fundamenteel onderzoek aan het individuele dier kunt u bij ons terecht.

Belangrijke deelgebieden voor onderzoek zijn:

  • de invloed van voeding en voedermiddelen op het dier (diergezondheid, -welzijn en –gedrag) en op het dierlijke product;
  • geschiktheid, eigenschappen en voedingswaarde van voedermiddelen;
  • optimaliseren van diervoeding t.a.v. inkomen en milieu.

Neem contact op met onze contactpersoon en formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over Diervoeding en Voersystemen.

Voor een optimale kennisontwikkeling onderhouden onze experts nauwe contacten met buitenlandse kennispartners zoals het INRA in Frankrijk, Massey University en AgResearch in Nieuw Zeeland, het Centre for Nutrition Modeling in Canada en de Universiteit van Milaan.

Samen met de Leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen University en de Divisie Voeding van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn onze experts onderdeel van het Centre for Animal Nutrition (Centrum Diervoeding).

Nieuws over diervoeding

Meer nieuws