iepen

Toekomst voor de iep

De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboomsoort in Nederland. Door de problemen met iepziekte is het belang van de iep in de loop van de 20e eeuw steeds verder afgenomen. De iep is echter een ideale laan- en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden.

Onderzoek

Inmiddels zijn er nieuwe rassen die veel beter bestand zijn tegen de iepziekte. Deze rassen worden door onbekendheid en gebrek aan vertrouwen bij de beheerders nog te weinig gebruikt. Om de iep in Nederland weer toekomst te geven is in 2006 door Wageningen Plant Research i.s.m. Wageningen Environmental Research (Alterra), de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek een project gestart wat zich o.a. richt op het testen van de resistentie tegen iepziekte van de nieuwe rassen uit Nederland en Amerika onder Nederlandse omstandigheden.

Communicatie

Verspreiding van informatie over de gebruikswaarde van de iep is één van de hoofddoelen van dit project. Op deze pagina vindt u daarom links naar het rapport waarop het project is gebaseerd en naar de belangrijkste publicaties uit het project “Toekomst voor de iep”. Het ligt in de bedoeling om vanaf 2013 via deze site ook de onderzoeklocaties van het vervolgproject “Monitoring Iepenbeplantingen” en de resultaten daarvan in beeld te brengen.

iep

Monitoring Iepenbeplantingen

In dit nieuwe project wordt in samenwerking met gemeenten de gebruikswaarde van de nieuwe iepenrassen als straatboom onderzocht. Daartoe is in samenwerking met gemeenten een netwerk van proefbeplantingen aangelegd waarin de ontwikkeling van deze rassen over een periode van minimaal 5 jaar wordt gevolgd. In 2012 dragen de volgende gemeenten bij aan dit netwerk: Amsterdam (2x: centrale stad en gezamenlijke stadsdelen), Westland, Deventer, Boxtel, Rotterdam, Den Haag.