Wageningen Solar Research Programme

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen, zet de Nederlandse regering fors in op zonne-energie. Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) in Nederland is van 2018 tot 2019 met 37 procent gestegen. Dit is terug te zien in een grote toename van zonneparken, met name op landbouwgrond. Deze zonneparken zijn meestal gericht op het maximaliseren van de energieopbrengst. Wageningen University & Research (WUR) wil daar ook natuurinclusieve en maatschappelijke impact aan toevoegen.