Bestuur

Wageningen University & Research wordt gevormd door:

- De universiteit
- 9 onderzoeksinstituten van Wageningen Research

Raad van bestuur

De colleges van bestuur van Wageningen University en stichting Wageningen Research vormen de raad van bestuur van Wageningen University & Research.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Wageningen University en de raad van toezicht van stichting Wageningen Research houden toezicht op het bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken van Wageningen University & Research. Ook adviseren zij de raad van bestuur. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van OCW en de minister van LNV.

Leden van de raad van toezicht

 • Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (voorzitter)
 • Prof.dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
 • Ing. B.C. (Bert) Jansen
 • Drs. T. (Tjarda) Klimp
 • Ir. M.A. (MariĆ«nne) Verhoef

Er is een vacature in de raad van toezicht. Het functieprofiel voor deze vacature vindt u hier.

Over de raad van toezicht

  Directies kenniseenheden

  Wageningen Univeristy & Research kent 5 kenniseenheden. Iedere kenniseenheid bestaat uit een departement van de universiteit en een of meer gespecialiseerde researchinstituten.

  Directies van onderdelen van Wageningen University & Research die geen deel uitmaken van de kenniseenheden