Bestuur

Wageningen University & Research wordt gevormd door:

- De universiteit
- 9 onderzoeksinstituten

Raad van bestuur

De colleges van bestuur van Wageningen University en stichting Wageningen Research vormen de raad van bestuur van Wageningen University & Research.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Wageningen University en de raad van toezicht van stichting Wageningen Research houden toezicht op het bestuur, beheer en de algemene gang van zaken bij Wageningen University & Research. Ook adviseren zij de raad van bestuur. De raden worden benoemd door de minister van Economische Zaken en treden op in naam van het ministerie.

Leden van de raad van toezicht

  • Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (voorzitter)
  • drs. T. (Tjarda) Klimp
  • Ir. M.A. (MariĆ«nne) Verhoef

Er zijn drie vacatures in de raad van toezicht. Voor twee vacatures loopt thans een wervingsprocedure. Hiertoe is een profiel voor deze vacatures opgesteld.

Over de raad van toezicht

    Directies kenniseenheden

    Wageningen Univeristy & Research kent 5 kenniseenheden. Iedere kenniseenheid bestaat uit een departement van de universiteit en een of meer gespecialiseerde researchinstituten.

    Directies van onderdelen van Wageningen University & Research die geen deel uitmaken van de kenniseenheden