Use cases

Het programma van het WDCC wordt ingevuld aan de hand van concrete use cases. Deze vormen de basis voor verdere ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en toepassingen daarvan, geven een perspectief op waarde creatie, en tonen welke benodigdheden er zijn op het gebied van data management en infrastructuur. Hieronder zijn een aantal use cases te zien die al een indruk geven van de mogelijkheden van big data.

Uitgelichte Use Case

Use cases