Waarom willen we dialogen?

Onze organisatie beweegt zich op het snijvlak van de grootste maatschappelijke thema’s van deze tijd: de groei van de wereldbevolking die in combinatie met groeiende welvaart zorgt voor een groeiende vraag naar voedsel, klimaatverandering en de gevolgen daarvan, verstedelijking en een grotere belasting van bodem, water en lucht, afnemend vertrouwen in voedselveiligheid. Allemaal onderwerpen die de wereld voor grote uitdagingen plaatsen en waarover de meningen sterk verdeeld zijn.

Dialoog in Wageningen

Om onze rol als kennisorganisatie goed te kunnen invullen willen we ons laten voeden door deze verschillende visies en de achtergronden van deze visies begrijpen. Dat betekent dat we onze contacten met stakeholders en met de maatschappij in brede zin willen vormgeven in de vorm van een dialoog. Het is in het belang van alle partijen om zoveel mogelijk gezamenlijk te kijken naar oplossingen, ook zal dat in de praktijk niet altijd gemakkelijk zijn.

De dialoog is onderdeel van onze genen. Landbouwvoorlichting is ontwikkeld in Wageningen en uitgebouwd door de eerste Wageningse communicatiewetenschappers. Daarvoor was grote kennis nodig van de doelgroep en die ontstond door: dialoog met die doelgroep.  En nu tientallen jaren later houdt de Wageningse communicatiewetenschap zich weer intensief bezig met de dialoog door deze als communicatievorm te bestuderen en op basis van kennis mensen te ondersteunen bij het voeren van een dialoog. Dit gebeurt onder de naam Centrum voor Dialoog.

Wageningen Dialogues

Wageningen Dialogues is een programma ontwikkeld door Wageningen University & Research waarin tal van gelegenheden worden geboden om dialogen te voeren enerzijds met Wageningse wetenschappers en daarnaast faciliteren wij dialogen binnen ons domein van Gezonde Voeding en Leefomgeving waarin we niet direct zelf partij zijn.

Wageningen Dialogues worden in verschillende vormen en op verschillende plekken gevoerd zowel online als op een fysieke locatie. We nodigen u van harte uit om te participeren!